Voorstelling project Kappaertsite

Centraal in Zwevegem ligt de Kappaertsite, naast het kanaal Bossuit-Kortrijk. Hier wenst het lokaal bestuur een creatieve onderwijs- en vrijetijdscampus te realiseren, waar onderwijs, kunstonderwijs en vakantiewerking elkaar versterken. Kinderen en jongeren staan hier centraal. We nodigen hen uit om deel te nemen aan creatieve, culturele en vrijetijdsactiviteiten, en helpen hen de competenties van de 21ste eeuw te verwerven.

Drie partners

  • De school voor buitengewoon lager onderwijs De Klim-Op, met basisaanbod en type 9 (autisme). De Klim-Op telt vandaag 116 leerlingen
  • Het deeltijds kunstonderwijs, met ongeveer 900 leerlingen, grotendeels kinderen en jongeren die naschools les volgen, maar ook een 120-tal volwassenen in de namiddag en ’s avonds
  • De gemeentelijke vakantiewerking, die men wenst te centraliseren op één locatie. Tijdens de schoolvakanties nemen gelijktijdig 250 tot 300 kinderen en jongeren hieraan deel. Op woensdagnamiddag wordt een groep van gemiddeld 75 kinderen en jongeren opgevangen

Uitdaging: maximaal gedeeld gebruik

Een belangrijke uitdaging bij dit project is het verzoenen van de eisen van de verschillende betrokken partijen. Het bestuur heeft namelijk de ambitie om in te zetten op maximaal gedeeld gebruik.

Bij de reconversie van de scholencampus Kappaert is een slimme herinrichting van het openbaar domein in deze omgeving van groot belang. Aan de ontwerpers wordt gevraagd om de noodzakelijke basisaanleg te realiseren (paden en toegangen, gras- en speelzones, fietsenstalling). Deze moet passen binnen de toekomstvisie van het bestuur, waarbij de doorwaadbaarheid van de site voor trage gebruikers en de koppeling  aan een frisse, multifunctionele parkomgeving essentieel zijn.

Een combinatie van geschakelde, aparte plekken moet ruimte bieden aan divers gebruik door verschillende groepen, zowel interne gebruikers als de brede bevolking. Denk hierbij aan schoolgaande jeugd, spelende buurtkinderen, (wachtende) ouders, een buurtfeest, natuurbeleving, rustplekken,… Verharding wordt functioneel toegepast en minimaal gehouden. Met dit alles willen we een duidelijk, veilig, groen en aangenaam kader ontwikkelen rond deze campus.

Mobiliteit

De locatie is vlot bereikbaar voor de brede groep gebruikers. Op vlak van mobiliteit willen we een verkeersluwe schoolomgeving realiseren met prioriteit voor de zwakke weggebruiker. Ook een verbinding voor fietsers wordt gecreëerd tussen Deerlijk en het centrum van Zwevegem, en een veilige wandel-fietsverbinding tussen wijk Kappaert/Stedestraat, de campus en Zwevegem centrum over het kanaal Bossuit-Kortrijk. 

Aanverwante projecten

De volgende projecten maken geen deel uit van de lopende opdracht die via de Open Oproep bij Vlaams bouwmeester, maar zijn er wel mee verbonden:

  • OC De Brug: na de ingebruikname van de nieuwe campus, zal de volwassenenafdeling beeld van het deeltijds kunstonderwijs hier minstens enkele jaren verder les volgen
  • Sint-Jozef-Werkmankerk: deze kerk op de Kappaertsite is ontwijd en zal gebruikt worden als ontmoetingsplek voor verenigingen. Occasioneel gebruik van deze kerk is ook mogelijk voor de verschillende partners op de Kappaertsite
    Naar de projectdefinitie
    Powerpointvoorstelling Kappaertsite