Steunpunt Beeldende Kunst

 steunpunt beeldende kunst.jpg

Steunpunt Beeldende Kunst is een samenwerkingsproject met Kunstwerkplaats de Zandberg met als doel een kwaliteitsvol tentoonstellingsaanbod te realiseren in Zwevegem. Per jaar wordt een inclusieve tentoonstelling georganiseerd, een artistieke opdracht uitgeschreven en een workshop georganiseerd. De activiteiten gaan door op de site Transfo.

Een inclusieve tentoonstelling 

Een tentoonstelling wordt opgebouwd omtrent een thema of techniek. Er wordt een curator aangesteld die de werken selecteert. Er wordt telkens bijzondere aandacht gegeven aan de artistieke en historische context.

Een workshop

Er wordt een workshop georganiseerd met de bedoeling een nieuwe techniek of vervolmaking in een techniek na te streven door samen te werken rond een bepaald thema. Op het einde volgt een artistieke happening met performance en tentoonselling van de workshop.

Een artistieke opdracht

Jaarlijks wordt een kunstenaar gevraagd om zich gedurende een periode te engageren in de samenwerking met één of meerdere kunstenaars uit de Kunstwerkplaats "de Zandberg". Techniek en uitwerking zijn vrij te kiezen door de kunstenaars. Hierbij hoeft het niet logisch te zijn dat de kunstenaar verder werkt aan zijn eigen oeuvre. Het kan evengoed een uitdaging zijn in een leerproces of confrontatie.
Er wordt een tentoonstelling gebouwd met werk dat enerzijds een beeld geeft van het werk van de deelnemende kunstenaars maar bovendien het relaas weergeeft van een samenwerkingsproces.

Jaarlijks wordt een cahier uitgegeven (Punt) met het overzicht van de acties. Deze is te bekomen op de culturele dienst