Buitenschoolse kinderopvang

Vanaf september 2018 organiseert de dienst jeugd en kinderopvang opnieuw opvang op woensdagnamiddag in volgende scholen van Groot - Zwevegem:

 

1)    Kouterschool: voor kinderen van de Kouterschool, Groene Kouter en de Windroos.

            a.     Kinderen van de Groene Kouter komen met de rij te voet naar de opvang.

            b.     Kinderen van de Windroos worden door de begeleiders van de Windroos naar de Kouterschool gebracht.

2)    Centrumschool: voor kinderen van de Centrumschool.

3)    Klim Op school: Voor kinderen van de Klim Op, Kappaertschool, Kreupelschool, T’Winckeling, Knokkeschool en VBS Otegem.

            a.     Kinderen van de Kappaertschool worden door de begeleiders van de Kappaertschool naar de Klim Op school gebracht.

            b.     Kinderen van de Kreupel, T’Winckeling, Knokke en Otegem kunnen opgehaald worden met de bus van de jeugddienst. Gelieve hiervoor op voorhand contact op te nemen met de dienst jeugd en kinderopvang. Zo kunnen wij onze buschauffeur op de hoogte brengen van de locaties waar gestopt moet worden.

4)    Gemeenteschool Heestert: Voor kinderen van de school in Heestert.

5)    Gemeenteschool Sint – Denijs: Voor kinderen van de school in Sint – Denijs.

6)    Vrije basisschool Moen: Voor kinderen van de school in Moen.

 

De opvang is open elke woensdag (schooldagen) van 13.00 u. tot 18.00 u. en sluit aan op de naschoolse opvang op woensdagnamiddag in de scholen. De opvang is er voor alle kinderen die basisonderwijs volgen.

 

Wat moet er gebeuren voor deelname aan de opvang?

Om te kunnen deelnemen aan de opvang op woensdagnamiddag heeft u een UiTPAS nodig. De kostprijs bedraagt € 3 (bij verlies betaal je € 1) en kan aangekocht worden op het gemeentepunt aan de balie vrije tijd. Het pasje is ook bruikbaar om deel te nemen aan activiteiten tijdens de vakantie zoals Grabbelpas, Petoeter, Speelpleinwerking en kampen.

 

Met een UiTPAS zuidwest kan iedereen die in Zuid-West-Vlaanderen wil genieten van vrije tijd zoals cultuur, sport en jeugdactiviteiten punten sparen en inruilen voor leuke voordelen. Meer info op: http://www.uitinzuidwest.be/uitpas . Maar ook voor mensen met een beperkt inkomen is de UiTPAS extra voordelig. Je krijgt namelijk 80% korting op jouw ticket of inschrijving bij organisaties zoals zwembaden, cultuurhuizen, sportcentra,… Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt? Neem gerust contact op met onze dienst vrije tijd: 056 76 59 80

 

De kostprijs voor de opvang op woensdagnamiddag blijft € 0,75 per begonnen halfuur.

Door deel te nemen aan de opvang op woensdagnamiddag gaat u ook akkoord met het huishoudelijk reglement van de kinderopvang op woensdagnamiddag.

Voor meer inlichtingen kan u steeds terecht bij de directie van uw school of Sofie Dewyn, coördinator kinderopvang, (tel. 056 76 59 80 – jeugd@zwevegem.be - dienst jeugd en kinderopvang).