Wijkraad Zwevegem Centrum

Volgende wijkraad: woensdag 6 mei om 19 u.  in de polyvalente zaal in het Gemeentepunt wordt uitgesteld vanwege coronacrisis

Alle inwoners van het centrum van Zwevegem zijn welkom op hun wijkraad. Minstens 2 keer per jaar wordt samengekomen. Iedereen kan onderwerpen en suggesties op de agenda plaatsen: 
 wijkraadcentrumzwevegem@gmail.com

Droomplan Zwevegem-centrum
Verslag 12/02/2020

Leden van het kerncomité:
Voorzitter: Marc Bogaert
Ondervoorzitter: Bjorn Leduc
Secretaris: Frédéric Hénonin

Dit zijn de straten die tot het centrum behoren. 

Wijkcomité Zwevegem Centrum

kerncomité centrum