Wijkraad Zwevegem Knokke

Volgende wijkraad: maandag 5 oktober om 19u - parochiaal centrum
Agenda:  - Wijzigingen basisschool: 5&6 jaar
                  - Evaluatie zone 30
                  - Pannebakkerstraat: ongerustheid exploitatie nieuwe industrie
                  - Vaart/natuurgebied versus zwaar verkeer
                  - Stand van zaken Lettenhofpark/kerkhof
                  - Langetermijnvisie uitbreiding bos (meerjarenbeleidsplan)

Alle inwoners van Knokke zijn van harte welkom op hun wijkraad. Iedereen kan onderwerpen en suggesties op de agenda plaatsen. 

      wijkraadknokke@gmail.com

Verslag startvergadering 21 november 2019

Verslagen 2020:
30 januari      27 mei (geannuleerd)

Leden van het kerncomité:

Voorzitter: 
Voorzitter: Danny Deceukelier
Ondervoorzitter: Freddy Vannieuwenhuysse
Secretaris: Matthias Malfrere

Grondgebied wijk Knokke

Wijkcomité Knokke

Wijkcomité van zwevegem knokke