Woonkwaliteit

Woonkwaliteit

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Een woning moet niet alleen van goede kwaliteit zijn, maar ook aangepast aan de bewoners.
Als je als huurder twijfelt aan de bewoonbaarheid van de woning of van de kamer die je bewoont, kan je steeds een woningonderzoek aanvragen.
Als eigenaar heb je er alle belang bij om zelf actief te waken over de kwaliteit van de woning of van de kamer die je verhuurt.

https://www.wonenvlaanderen.be/content/vlaamse-wooncode

Woningonderzoek aanvragen

Iedere huurder kan bij het gemeentebestuur een aavraag voor een woningonderzoek indienen als hij of zij klachten heeft omtrent de slechte woonsituatie van de huurwoning.
De aanvraag moet een duidelijke motivering omvatten in welke opzichten de woning niet meer beantwoordt aan de kwalitatieve normen waaraan een woning moet voldoen. De motivering kan gestaafd worden met een aantal foto's van de gebreken.
De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren en dient gericht te worden aan de burgemeester van de gemeente. De burgemeester kan de woning overbewoond, ongeschikt of onbewoonbaar verklaren aan de hand van een technisch verslag.

https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking-0

https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/opdracht-de-con…

https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/opdracht-reager…