Woonkwaliteit: aanvragen conformiteitsattest en woningonderzoek

Missing media-item.

Huisvesting is één van de meest elementaire essentiële behoeften van ieder mens, net als voeding en kleding. Het recht op huisvesting wordt zowel internationaal als nationaal erkend als een grondrecht van ieder mens. Hoewel elk gezin zou moeten kunnen leven in een kwaliteitsvolle woning tegen een redelijke prijs, is dit vandaag vaak niet het geval. De verschillende overheden zijn daarom voortdurend op zoek naar efficiënte middelen om dergelijke gebrekkige woonsituaties te bestrijden of te voorkomen.

Een eigen woning oprichten blijft nog altijd de droom van vele Belgen. Zelf een eigen huis bouwen wordt steeds moeilijker, gezien de steeds duurder wordende bouwgrond. Toch zijn er nog velen die vandaag de dag een eigen woning oprichten. Zowel private verkavelaars als sociale huisvestingsmaatschappijen bieden kavels en nieuwbouwwoningen aan op de markt.

Precies omdat de grond schaarser en duurder wordt, schakelen vele jonge gezinnen over op verbouwen van oudere woningen. Deze woningen zijn structureel meestal in goede staat, doch beschikken niet over het hedendaags comfort en moeten dus aangepast worden. Voordeel is evenwel dat deze woningen veelal in het centrum gelegen zijn en toch beschikken over een beetje tuin. Om deze woningen aan te passen/te verbouwen kan je in sommige gevallen beroep doen op tegemoetkomingen of premies van de overheid.

Sommige opteren liever voor het huren van een woongelegenheid. Ook hier komen vele aspecten om het hoekje kijken. Als huurder wordt je beschermd door de huurwetgeving. Met klachten over de kwaliteit van een huurwoning kan je steeds contact opnemen met de dienst wonen.

De gemeente werkt aan de opmaak van een woonplan. Van zodra hierover documenten beschikbaar zijn, kan u ook hier deze informatie raadplegen.

Meer informatie omtrent deze thema's vind je ook op:

Woningonderzoek kan aangevraagd worden via een invulformulier. Gelieve dit af te drukken en ingevuld op te sturen naar de dienst wonen.

Aanvraagformulier woningkwaliteitsonderzoek

Aanvraagformulier woning controle eigenaar CA attest

Of indien nodig kan je hiervoor een afspraak boeken via onderstaande link.

Afspraak maken