Woonzorgcentrum Sint-Amand

Het woonzorgcentrum Sint-Amand zoekt tijdens de coronacrisis naar een evenwicht tussen menselijkheid en veiligheid bij het toepassen van de veiligheidsmaatregelen. Ze vragen om deze richtlijnen strikt te volgen omdat het over een aantal minimale maar noodzakelijke maatregelen gaat ter preventie van de verspreiding van corona. Gezien het virus nog steeds niet volledig weg is, is het noodzakelijk om nog de nodige voorzichtigheid te hanteren.

Vanaf maandag 29 juni gelden onderstaande maatregelen:

Uren en dagen van het bezoek

Bezoek is welkom van 13.30 tot 17 uur, elke dag van de week. Bezoek in de voormiddag wordt voorlopig nog niet toegelaten omwille van de moeilijkheid tot toezicht op de bezoekregels.

Aantal personen per bezoek

Er worden maximum 2 bezoekers per bewoner toegelaten. Over een week niet meer dan 15 verschillende bezoekers. Bezoekers spreken zelf op voorhand af wie wanneer komt zodat dit maximum niet overschreden wordt. We beperken dit maximum omdat onze kamers te klein zijn om meer bezoek tegelijk toe te laten. Het maximum van 15 bezoekers is de sociale bubbel die momenteel algemeen toegelaten wordt.

Duur van het bezoek

Wordt niet beperkt. We vragen wel dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt om tegen 17 uur te vertrekken.

Aantal bezoeken per week

Deze worden niet beperkt.

Plaats van het bezoek

Bezoek blijft op de kamer of gaat naar de cafetaria. Daarbij neemt men de kortst mogelijke weg. De cafetaria is elke dag open in de namiddag. Bezoek gaat niet in de woonkamers of bij andere bewoners binnen. Op die manier worden verschillende sociale bubbels niet met elkaar vermengt.

Registratiesysteem

Er moet niet meer op voorhand gereserveerd worden. Wel zal bij het binnen komen uw naam en contactgegevens gevraagd worden via de “verklaring op eer”. Wij moeten dit nog steeds doen omdat contacttracing mogelijk moet zijn.

Huisdieren

Deze zijn vanaf nu terug toegelaten. Er wordt aangeraden om de handen na aanraken te wassen.

Voorzorgsmaatregelen: het bezoek wordt geweigerd als u niet voldoet aan de maatregelen!

Iedere bezoeker draagt een chirurgisch masker (zelf mee te brengen) en houdt dit aan zolang men in de gemeenschappelijk delen is. Het masker moet de mond en neus bedekken. Op de kamer kan het masker afgedaan worden omdat men daar in de sociale bubbel van de bewoner is. Iedere bezoeker ontsmet minimaal zijn handen bij het binnen – en buiten gaan.  De temperatuur wordt niet meer genomen bij het binnen komen, dit wordt ons niet langer opgelegd. Bij het bezoek op de kamer, wordt het raam open gezet zodat de ruimte voldoende verlucht wordt tijdens het bezoek. 14 dagen voor het bezoek geen symptomen vertonen en de laatste 14 dagen niet positief getest zijn op COVID-19. Indien u iemand van personeel nodig heeft, dan drukt u op de oproepbel. 

Maatregelen buiten het woonzorgcentrum

Bewoners mogen het woonzorgcentrum verlaten maar we vragen om dit steeds te melden aan de dienst. Ook buiten het woonzorgcentrum moeten de nodige voorzorgsmaatregelen genomen worden zodat het risico op besmetting minimaal blijft (handen wassen en ontsmetten, mondneusmasker aan indien buiten de sociale bubbel niet voldoende afstand kan gehouden worden). Als ieder van ons de nodige inspanningen doet om zich te houden aan de vooropgestelde richtlijnen hopen we dat onze bewoners zullen kunnen blijven genieten van bezoek. We hopen dan ook op uw medewerking te mogen rekenen.

Andere manieren van contact

Om contact te houden met familie, kan je uiteraard blijven bellen naar jouw familielid.  Wist je dat het woonzorgcentrum ook een Facebook- en Instagrampagina heeft? Volg hen op www.facebook.be/wzcsintamand of op www.instagram.com/wzcsintamand