Ons aanbod

Wonen en leven in het woonzorgcentrum

Zorg op maat van de bewoner

We bieden de bewoners de zorg die zij nodig hebben.  We gaan hierbij steeds in overleg met de bewoner om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan zijn of haar wensen. 

We vinden het namelijk belangrijk dat de bewoner gestimuleerd wordt om de regie in eigen handen te houden.  We ondersteunen onze bewoners om datgene dat ze zelf nog kunnen en willen doen, te blijven doen maar we staan paraat om ondersteuning te bieden, daar waar het moeilijker gaat.

Om dit te realiseren staan we dagelijks klaar met een multidisciplinair team bestaande uit zorg- en verpleegkundigen, logistiek medewerkers, sociale dienst, animatie, ergo en kiné, psychologisch consulent, referenten gespecialiseerd in wondzorg, palliatieve zorg, dementie,... 

We investeren in opleiding van onze medewerkers en zorgen ervoor dat zij beschikken over de juiste hulpmiddelen om onze bewoners optimale zorg te kunnen bieden.  

  mogelijkheden van bewoner worden onderhouden
  eten en drinken gezelligheid

  Eten en drinken

  Het eten wordt in onze eigen keuken bereid, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de kwaliteit.  Waar nodig wordt in overleg met de diëtiste aangepaste voeding aangeboden, afgestemd op de noden van de individuele bewoner.  Om het huiselijke gevoel te bevorderen, wordt het eten aan tafel opgeschept.  Zo kan de bewoner zelf aangeven wat en hoeveel ze willen eten.  

  De bewoners kunnen vrij kiezen om samen met de andere bewoners in de living de maaltijden te nuttigen of deze apart in hun eigen kamer op te eten. 

  In de namiddag kunnen bewoners samen met hun bezoek een hapje of een drankje nuttigen in de cafetaria (momenteel tijdelijk gesloten vanwege de coronamaatregelen).

  Op geregelde tijdstippen wordt er op de dienst soep gemaakt, aperitiefhapjes gemaakt of een heerlijk dessert bereid voor bij de koffie.

  Voor speciale gelegenheden (feestdagen, verjaardagen of zomaar...omdat het kan) vieren we feest op de dienst of in de feestzaal. 

   

   Zinvolle dagbesteding

   Een team van ergotherapeuten, animatoren en kinesisten staat klaar om de bewoners te ondersteunen in activiteiten van het dagelijks leven.  Ook het team van zorg-en verpleegkundigen begeleidt op dienst een ruim aanbod aan activiteiten.   Het multidisciplinaire team gaat waar nodig op zoek naar hulpmiddelen om de zelfredzaamheid van de bewoner te behouden of te verbeteren.  

   De kinesitherapeuten zorgen ervoor dat de mobiliteit van de bewoners optimaal blijft.  

   Door een divers aanbod van spelactiviteiten, bewegingsactiviteiten, uitstappen, werken in de tuin, koken en bakken, samen muziek maken of muziekoptredens, wandelen, rolstoelfietsen, relaxatietherapie,... bereiken we heel wat bewoners en onderhouden onze bewoners hun sociale contacten.  Elke bewoner heeft de vrije keuze om al dan niet deel te nemen aan deze activiteiten.  We stimuleren bewoners om zelf ook voorstellen te doen.  Op hun vraag organiseren we de gewenste activiteiten. 

   Om het sociaal contact met de buitenwereld zo goed mogelijk te onderhouden werken we regelmatig samen met scholen, lokale verenigingen of organisaties.  Ook een team van enthousiaste vrijwilligers staat ons hier steeds in bij.  

   Naast het groepsaanbod gaan we ook individueel met de bewoner op zoek naar mogelijkheden tot zinvolle dagbesteding. 

   Maandelijks krijgt elke bewoner ons huiskrantje, "Kattebelle". Hierin vinden de bewoners o.a. een overzicht van de georganiseerde activiteiten, leuke weetjes, een terugblik met foto's over voorbije activiteiten, de jarigen van de maand, overleden bewoners worden herdacht,... 

   kaarten
   onze knuffelcavia Odette

   Psychische ondersteuning

   We beseffen dat de stap naar het woonzorgcentrum niet eenvoudig is.  Ook het omgaan met  het ouder worden of het hulpbehoevend worden, verlieservaringen, terugkijken op het eigen leven is niet altijd eenvoudig. De psychologisch consulent is beschikbaar om het psychosociaal welzijn van de  bewoners , samen met het multidisciplinair team, op te volgen.  Dit via observatie, begeleidende gesprekken en technieken, multidisciplinair overleg en eventuele doorverwijzing naar externe professionals. 

   Sinds kort hebben we ook een cavia in ons midden: Odette. Deze wordt ingezet  als snoezeldier. Onze psychologisch consulent neemt die, indien gewenst, mee op gesprek bij onze bewoners.  Ook andere personeelsleden nemen regelmatig hun huisdier eens mee naar het werk. 
   De bewoners genieten van de individuele aandacht van dieren. Ze zijn een hulp bij emotionele problemen en zetten aan tot praten. Velen onder hen hadden vroeger ook een huisdier en dit zorgt voor herkenning.

   Palliatieve zorg

   Op het moment dat de laatste fase van uw leven aanbreekt kunnen wij  palliatieve zorg opstarten in het woonzorgcentrum.

   Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is de bewoner en zijn naasten een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. We bieden ondersteunen in de lichamelijke, psychologische, sociale en spirituele behoeften en die van uw naasten. Onder lichamelijke behoeften verstaan we vooral een optimale pijn -en symptoomcontrole. Extra aandacht is mogelijk door de inzet van ons palliatief supportteam.

   Omdat we de wil van de bewoner willen vooropstellen inzake levenseinde en palliatieve zorg, maken we een vroegtijdige zorgplanning op. De wensen proberen we zoveel mogelijk aan de bewoner zelf te vragen en indien dit niet meer mogelijk is wordt dit bevraagd aan de door de bewoner aangeduide vertegenwoordiger.

   We respecteren levenseindebeslissingen (palliatieve sedatie – euthanasie – niet meer starten van een behandeling) die worden genomen en we proberen daarin te ondersteunen waar mogelijk.

   gezelligheid en geborgenheid

   Buiten zijn

   Door de centrale ligging van het woonzorgcentrum hebben bewoners nog veel contact met de buitenwereld.  Ze kunnen blijven genieten van hun wekelijkse uitje naar de markt of het taartje van bij de plaatselijke bakker.  

   De voortuin van het woonzorgcentrum werd recent heraangelegd zodat bewoners meer plaats hebben om buiten te zitten en te genieten van de gezellige drukte in de Otegemstraat.  Ook in de 2 binnentuinen is het gezellig zitten.  We maken ook werk van een aangepaste moestuin. 

    

   Binnentuin
   kapsalon WZC

   Naar de kapper

   Binnen het woonzorgcentrum hebben we een eigen kapsalon, waar Tamara dagelijks ter beschikking staat voor de bewoners van het WZC en de assistentiewoningen.  

   Wie dit wenst, mag uiteraard nog steeds zijn eigen kapper behouden.  

   gezellig samen zijn in de feestzaal van het WZC

   Feest vieren

   We beschikken over een ruime feestzaal die multifunctioneel kan gebruikt worden.  

   Verjaardagsfeesten, optredens, het jaarlijkse mosselfestijn, een kaartnamiddag, feestdagen vieren,... Het kan allemaal in onze feestzaal.