Centrum voor dagverzorging De Zilverberk

Foto dagverzorgingscentrum

Wat is een Centrum voor Dagverzorging (CDV)? In een centrum voor dagverzorging kunnen ouderen overdag terecht voor opvang, verzorging, psychosociale ondersteuning en zinvolle dagbesteding.

Het CDV heeft een thuis ondersteunende functie.  Via opvang in het centrum worden familie en andere mantelzorgers ontlast. Men krijgt ademruimte en de zorg voor de oudere thuis kan langer volgehouden worden.

Naast de opvang biedt het CDV ook hygiënische en verpleegkundige zorgen aan, zoals wondzorg, inspuitingen, een bad nemen,…

Ergotherapeut, verpleegkundige en zorgkundigen zorgen voor een zinvolle dagbesteding. De bezoekers van het CDV kunnen vrijblijvend deelnemen aan allerhande activiteiten. Deze activiteiten worden zorgvuldig samengesteld met inspraak en wensen van de bezoeker.

Foto dagverzorgingscentrum

Voor wie?

Thuiswonende ouderen die geen intensieve medische behandeling nodig hebben, maar wel nood hebben aan (re)activering, verzorging, toezicht, begeleiding, sociaal contact en/of psychosociale ondersteuning.

Zowel valide, fysiek zorgbehoevende als personen met dementie of een psychische kwetsbaarheid kunnen terecht in het CDV.  

Zorg op maat

Er is vanuit het zorgteam contact met de thuishulp en/of huisarts.  Er wordt voor iedere gebruiker een individueel zorgenplan opgesteld. Op die manier kunnen wij een goede zorgopvolging garanderen en de zorg op elkaar afstemmen, dit met als doel de bezoeker langer op een kwaliteitsvolle manier in de thuissituatie te laten blijven.  

De bezoeker kan binnen het DVC beroep doen op betalende faciliteiten van het woonzorgcentrum zoals kinesitherapie, kapper, pedicure, sociale dienst,… Bij een bepaalde zorggraad is kinesitherapie inbegrepen. 

Foto dagverzorgingscentrum

Een dag in het dagcentrum 

 • Wij onthalen de bezoeker vanaf 8 u. met een heerlijke kop koffie of thee.  
 • In de voormiddag beginnen we met het doornemen van de actualiteit zoals het lezen van de krant. Dagelijks maken wij ook, met hulp van de bezoeker, verse soep en/of een dessert.
 • ‘s Middags serveren wij soep en een hoofdgerecht met drank naar keuze. 
 • Na het middagmaal is er een rustpauze voorzien in één van onze comfortabele relaxzetels. 
 • Na de middag starten wij met koffie met een zelfgemaakte versnapering, gevolgd door een namiddagactiviteit (kaarten, knutselen, een gezelschapsspel spelen, quiz, muzikale namiddag,…)  
 • Om  16 u. eindigt de activiteit en tussen 16 u. en 17 u. wordt het vertrek naar huis ingezet. 

Kostprijs 

 • Volledige dag: €25,07 (vanaf 1/8/2024 na indexering: €25,50)
 • Halve dag met middagmaal: €15,76 (vanaf 1/8/2024 na indexering: €16,03)
 • Halve dag zonder middagmaal: €9,31 (vanaf 1/8/2024 na indexering: €9,47)
 • Vervoer: €3,98 per rit (vanaf 1/8/2024 na indexering: €4,05)
 • Extra kilometervergoeding buiten Groot-Zwevegem: €0,53 supplement per km 

Wenst u zich in te schrijven, neem dan contact op!