Gebruiksvoorwaarden

Disclaimer Zwevegem

1.    Doel van de website

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van de gemeente Zwevegem. Het gemeentebestuur wil u een eenvoudige, snelle en verbeterde toegang bieden tot deze informatie.

De informatie op deze website en andere (gemeentelijke) websites waarnaar de website verwijst, is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, dient u hiertoe steeds de bevoegde diensten binnen de gemeente te raadplegen. De gemeenteambtenaren kunnen u helpen bij het vinden van de bevoegde dienst of persoon binnen het gemeentebestuur. 

Er moet worden benadrukt dat de op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen teksten kunnen worden beschouwd. Enkel de officiële en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde teksten gelden als authentieke teksten. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de gedrukte tekst heeft de officiële en in het Belgisch Staatsblad gedrukte tekst steeds voorrang.

2.    Inhoud en beschikbaarheid van de website

Het gemeentebestuur streeft ernaar dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, begrijpelijk, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal de gemeente de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De gemeente levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan de gemeente niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Het zijn de betrokken gemeentelijke diensten die u de informatie aanbieden via de website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kan u de betrokken dienst of de gemeentelijke webmaster contacteren via e-mail naar webmaster@zwevegem.be

Deze website bevat links naar andere websites van overheden, instanties, organisaties en bedrijven waarover de gemeente geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Het gemeentebestuur kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

3.    Aansprakelijkheid

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via de website beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen de gemeente Zwevegem of tegen om het even welke andere persoon die de website van materiaal, informatie of toepassingen heeft voorzien. Het gemeentebestuur van Zwevegem of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem.

Het raadplegen of het gebruik van deze website in elk van de verschillende talen houdt automatisch in dat volledig wordt ingestemd met voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid.

4.    Copyrights

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u op of via de website [www.zwevegem.be] vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik en de reproductie van multimedia informatie (waaronder zonder daartoe beperkend te zijn : beelden, geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen.

Het gemeentebestuur en/of anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de website [www.zwevegem.be]. Bepaalde software toepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.

5.    Geregistreerde gebruikers

Als bezoeker van de website kan u zich registreren. Via de registratie kan u zich inschrijven op de nieuwsbrief, eigen informatie voor een vereniging of bedrijf toevoegen, automatisch formulieren laten invullen en reacties plaatsen op bepaalde nieuwsberichten.

Elke geregistreerde gebruiker moet een geldig en werkend e-mail adres opgeven waarvan hij of zij eigenaar is. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alles wat gebeurt binnen de door hem of haar gebruikte gebruikersnaam.

Bij het plaatsen van reacties of informatie op de website worden volgende regels gehanteerd:

 • Geen persoonlijke aantijgingen of incorrect taalgebruik.

 • De geldende wetgeving moet gerespecteerd worden. Het is verboden gegevens te versturen die onwettig, onjuist, obsceen of beledigend zijn, die de openbare orde en de goede zeden schenden, die een aantasting zijn van het privé-leven of aanzetten tot rassenhaat en xenofobie.

 • De gemeente modereert alle reacties of informatie die op de website wordt gepubliceerd en behoudt dus steeds het recht om informatie of reacties aan te passen of te verwijderen.

 • De gemeente behoudt het recht om geregistreerde gebruikers te verwijderen indien deze regels niet worden gerespecteerd.

De gemeente is niet verantwoordelijk voor informatie die door geregistreerde gebruikers op de website wordt gepubliceerd. 

6.    Cookies

Op deze website wordt Google Analytics gebruikt, een door Google, Inc. ("Google") aangeboden dienst voor het analyseren van het gebruik van de website. Daartoe maakt Google Analytics gebruik van "cookies", tekstbestanden die op je computer worden geplaatst.

De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website - standaardinternetloginformatie (met onder meer je IP-adres) en informatie over het surfgedrag van de bezoeker, in anonieme vorm - wordt toegezonden aan en opgeslagen door Google, ook op servers in de Verenigde Staten. Je IP-adres wordt geanonimiseerd voor het naar Google gezonden wordt.

Google verklaart overeenkomstig zijn privacyshieldcertificering dat het voldoet aan het EU-VS-privacyshieldkader. Google mag de door Google Analytics verzamelde gegevens doorgeven aan derden indien dat bij wet verplicht is, of ingeval die derden deze gegevens voor rekening van Google verwerken.

Volgens de contractvoorwaarden van Google Analytics mag Google het IP-adres van de betrokkene niet koppelen aan andere gegevens waarover Google beschikt.

Je kunt het gebruik van cookies van Google Analytics weigeren door Google Analytics Opt-out Browser Add-on te downloaden en te installeren.

Cookies dienen ook om te registreren of de betrokkene wel of niet instemt met het gebruik van cookies op de website van de stad, zodat dat niet bij elk bezoek moet worden gevraagd.

Hoe je cookies controleert

Je kunt cookies naar believen controleren of wissen. Alle cookies die al op je computer staan, kan je wissen en de meeste browsers kan je zo instellen dat er geen cookies worden geplaatst.

Beheren van cookies in je browser

Met de meeste browsers kan je:

 • zien welke cookies je hebt en elke afzonderlijke cookie wissen
 • van anderen afkomstige cookies blokkeren
 • cookies van bepaalde websites blokkeren
 • het plaatsen van alle cookies blokkeren
 • alle cookies wissen wanneer je je browser sluit

  Als je besluit cookies te wissen, gaan ook voorkeursinstellingen verloren.

U kunt cookies steeds uitschakelen in uw browser-instellingen. Hieronder vindt u instructies voor:

Mozilla Firefox

Windows Internet Explorer

Google Chrome

Safari

Hou er rekening mee dat, wanneer u cookies uitschakelt, de website minder goed zou kunnen werken.