Beleidsinfo

Inspraak en participatie

Dorps- en wijkraden
In alle deelgemeenten van Zwevegem is een dorpsraad actief. De hoofdgemeente telt drie wijkraden
Participatie
De gemeente Zwevegem hecht veel belang aan de mening van de inwoners