Politie

Politiezone Mira

Politieraad en politiecollege zijn nieuwe organen die hun bestaansbasis vinden in de politiehervorming: art. 11 van de Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus (WGP genoemd) vermeldt immers dat 'In meergemeentezones de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend worden door de politieraad'.

De leden van de Politieraad

Deze politieraad wordt bevolkt door volgende leden:

  • de 5 burgemeesters van de samenstellende gemeenten die van rechtswege lid zijn.
  • de 21 leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die van de politiezone deel uitmaken en die hiertoe apart worden verkozen
  • de korpschef van de lokale politie die belast is met de voorbereiding van de dossiers die aan de politieraad worden voorgelegd.
  • de secretaris die verantwoordelijk is voor de opmaak van de notulen.

Meer info: www.politie.be/5457/over-ons/politiecollege-en-politieraad/politieraad

Zie ook: Polite Zwevegem

 

Bekendmakingen