Belastingsreglementen

Van kracht vanaf 1 januari 2024 - geldig voor 1 jaar 

Van kracht vanaf 1 januari 2023 - geldig voor 1 jaar 

Van kracht vanaf 1 januari 2022 - geldig voor 1 jaar 

Van kracht vanaf 1 januari 2020 - geldig gedurende de legislatuur

Alle documenten die wettelijk ter beschikking dienen te worden gesteld zijn tevens raadpleegbaar via onderstaande link.

Klik hier