Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat uit een voorzitter en een aantal leden. Het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt het aantal leden. Het aantal leden, de voorzitter niet inbegrepen, hangt af van het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW:

  • 6 leden voor een raad voor maatschappelijk welzijn met 23 leden of minder;
  • 8 leden voor een raad voor maatschappelijk welzijn met 25 tot en met 47 leden;
  • 10 leden voor een raad voor maatschappelijk welzijn met 49 tot en met 51 leden;
  • 12 leden voor een raad voor maatschappelijk welzijn met 53 leden of meer.

Alle documenten die wettelijk ter beschikking dienen te worden gesteld, zijn tevens raadpleegbaar via deze link