Brandweer

Sinds 1 januari 2015 is brandweer Zwevegem opgegaan in de hulpverleningszone Fluvia. De ontwikkeling van een zonale administratie en dispatching is één van de onderdelen hiervan.

Contact

Tarieven en retrebutiereglement

De prijs voor een interventie hangt af van de gebruikte voertuigen, het gebruikte en verbruikte materiaal, de personeelskosten en de duur van de interventie. De tarieven worden vastgelegd door de zoneraad. 

Retributiereglement HVZ Fluvia (pdf)

www.hvzfluvia.be