Gemeenteraad en OCMW-raad

groepsfot van de Gemeenteraad van 2020 onder leiding van burgemeester Marc Doutreluingne

Samenstelling

Data, agenda, toelichtende nota, livestream verslag, notulen, besluitenlijsten 2021

Gemeenteraad
Data, agenda, toelichtende nota, livestream verslag, notulen, besluitenlijsten (vanaf 2021)
OCMW-raad
Data, agenda, toelichtende nota, livestream verslag, notulen, besluitenlijsten (vanaf 2021)

Notulen en besluitenlijsten

Gemeenteraad
Notulen en besluitenlijsten tem 2020 - vanaf 2021 staan deze onder de Gemeenteraad
OCMW-raad
Notulen en besluitenlijsten tem 2020 - vanaf 2021 staan deze onder de OCMW-Raad

Audio-opnames

Reglementen en inspraak

Alle documenten die wettelijk ter beschikking dienen te worden gesteld zijn tevens raadpleegbaar via onderstaande link.

Klik hier