Gemeenteraad en OCMW-raad

Samenstelling

Documenten

Gemeenteraad
Relevante documenten voor de zittingen van het huidige jaar.
OCMW-raad
Relevante documenten voor de zittingen van het huidige jaar.

Archief

OCMW-raad
Archief relevante documenten OCMW-raad sinds 2019.

Reglementen en inspraak

Alle documenten die wettelijk ter beschikking dienen te worden gesteld zijn tevens raadpleegbaar via onderstaande link.

Klik hier