Gemeenteraad en OCMW-raad

Archief

OCMW-raad
Archief relevante documenten OCMW-raad sinds 2019.

Reglementen en inspraak

Alle documenten die wettelijk ter beschikking dienen te worden gesteld zijn tevens raadpleegbaar via onderstaande link.

Klik hier