Gemeenteraad en OCMW-raad

Samenstelling

Data, agenda, toelichtende nota, livestream verslag, notulen, besluitenlijsten

Gemeenteraad
Data, agenda, toelichtende nota, livestream verslag, notulen, besluitenlijsten (vanaf 2021)
OCMW-raad
Data, agenda, toelichtende nota, livestream verslag, notulen, besluitenlijsten (vanaf 2021)

Notulen en besluitenlijsten

Gemeenteraad
Notulen en besluitenlijsten tem 2020 - vanaf 2021 staan deze onder de Gemeenteraad
OCMW-raad
Notulen en besluitenlijsten tem 2020 - vanaf 2021 staan deze onder de OCMW-Raad

Audio-opnames

Reglementen en inspraak

Alle documenten die wettelijk ter beschikking dienen te worden gesteld zijn tevens raadpleegbaar via onderstaande link.

Klik hier