Mobiliteit

Het “Aanvullend verkeersreglement met toepassing op de gemeentewegen van Zwevegem”, door het college laatst gewijzigd op 22 december 2020, wordt opgeheven en het nieuw aangepast aanvullend reglement met als titel “Aanvullend verkeersreglement met toepassing op de gemeentewegen van Zwevegem – aanpassing april 2021” wordt goedgekeurd. nieuw 
Aanvullend verkeersreglement met toepassing op de gemeentewegen van Zwevegem – aanpassing april 2021
uittreksel CBS 6 april 2021 - online 7 april 2021 

Aanvullend verkeersreglement gewestwegen (CBS 26/03/2019 - online 26/03/2019)