Wonen

Woonkwaliteit
Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Een woning moet niet alleen van goede kwaliteit zijn, maar ook aangepast aan de bewoners.
Leegstand
De gemeente is verantwoordelijk voor het opvolgen van leegstand van gebouwen en woningen
Conformiteitsattest
Officiƫle verklaring dat woning voldoet aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen.

Premies

Planadvies duurzaam (ver)bouwen
De provincie West-Vlaanderen, vzw Bas en vzw Westkans werken samen om een advies te bezorgen inzake duurzaam bouwen en/of meegroeiwonen.

Milieu

Afval