Milieu

Bosbeleid Zwevegem
Het infomoment bebossing dat gepland was op 15 oktober wordt verdaagd naar 2021!

Bodem

De grote grondvraag
Hoe gezond is uw grond? Dat komt u te weten met De Grote Grondvraag. Met De Grote Grondvraag steunt de OVAM alle grondeigenaars in Vlaanderen bij het controleren en waar nodig saneren van hun grond. Zoek uw grond hier op, en check snel of uw grond mogelijk vervuild is.