Aanvragen inname openbaar domein

Het gemeentebestuur Zwevegem gaat “radicaal digitaal”.  De aanvraag voor inname openbaar domein en het huren van borden 'verboden parkeren' verloopt volledig digitaal en kan van thuis worden uitgevoerd zonder naar het Gemeentepunt te moeten gaan.

DIGITAAL AANVRAGEN DOE JE HIER!

Gelieve in de 'Beschrijving' duidelijk aan te geven of je parkeerverbodsborden wilt of niet!
Burgers, verenigingen en bedrijven of aannemers kunnen een toelating aanvragen voor de tijdelijke inname van het openbaar domein bij de gemeente.  Het openbaar domein wordt als ingenomen beschouwd zodra het normale en gewone gebruik door voetgangers of voertuigen gedeeltelijk of tijdelijk verhinderd of belemmerd wordt. 

Denk maar aan bouw-, afbraak-, schilder-, verhuis-, leverings- en andere werken. Of aan het plaatsen van parkeerverbodsborden. Voor het plaatsen van containers, wegsignalisatie of afsluitingen heb je een signalisatievergunning nodig.

Het gemeentebestuur controleert wat de hinder is van de aanvraag, voegt eventueel een signalisatieplan toe, vraagt advies aan interne en externe diensten (politie), en moet in orde zijn met het GIPOD decreet.  Om de administratie te versnellen, werkt het bestuur samen met Eagle van Merkator.

BELANGRIJKE WIJZIGING ZWAAR VERKEER IN SCHOOLOMGEVINGEN:

Het college van burgemeester en schepenen keurde volgende maatregel goed:

Er is een totaal verbod op zwaar verkeer in en om de schoolomgevingen op weekdagen tussen:

- maandag tot vrijdag van 7.30 u tot 8.30 u en van 15.00 u tot 16.30 u;

- uitgezonderd woensdag van 7.30 u tot 8.30 u en van 11.30 u tot 12.30 u.

Uitzonderingen dienen steeds minstens 48u op voorhand aangevraagd te worden samen met de aanvraag van de signalisatievergunning bij de dienst mobiliteit.

Kosten

Parkeerverbodsborden worden standaard geleverd en kunnen niet meer afgehaald worden.  De kostprijs hiervoor is 20 euroAanvragen voor parkeerverbodsborden dienen minstens 3 dagen op voorhand worden aangevraagd.

De inname van het openbaar domein is drie dagen gratis, vanaf de vierde dag betaalt u 0,60 euro per m², per dag.

De onderbreking tussen twee werken moet langer zijn dan drie dagen, anders wordt dit als een verlenging van de werken beschouwd.