Aanvragen inname openbaar domein

Gemeentebestuur Zwevegem gaat “radicaal digitaal”.  De aanvraag voor inname openbaar domein en het huren van borden verboden parkeren verloopt volledig digitaal en kan van thuis worden uitgevoerd zonder langs het gemeentehuis langs te gaan.

Digitaal aanvragen  

Burgers, verenigingen en bedrijven of aannemers kunnen een toelating aanvragen voor de tijdelijke inname van het openbaar domein bij de gemeente. 

Het openbaar domein wordt als ingenomen beschouwd zodra het normale en gewone gebruik door voetgangers of voertuigen gedeeltelijk of tijdelijk verhinderd of belemmerd wordt.

Denk maar aan bouw-, afbraak-, schilder-, verhuis-, leverings- en andere werken.

Denk maar aan het plaatsen van parkeerverbodsborden.

Voor het plaatsen van containers, wegsignalisatie of afsluitingen heb je een signalisatievergunning nodig.

Het gemeentebestuur controleert wat de hinder is van de aanvraag, voegt eventueel een signalisatieplan toe, vraagt advies aan interne en externe diensten (politie), en moet in orde zijn met het GIPOD decreet.

Om de administratie te versnellen, werkt uw bestuur samen met Eagle van Merkator

Kosten

Parkeerverbodsborden worden standaard geleverd en kunnen niet meer afgehaald worden.  De kostprijs hiervoor is 20 euro.

De inname van het openbaar domein is 3 dagen gratis, vanaf de vierde dag betaalt u 0,60 euro per m², per dag.

De onderbreking tussen twee werken moet langer zijn dan drie dagen, anders wordt dit als een verlenging van de werken beschouwd.

Aanvragen voor parkeerverbodsborden dienen minstens 3 dagen op voorhand worden aangevraagd.