In de kijker

Kampenfolder 2019
Het kampenaanbod voor de krokus-, paas-, zomer- en herfstvakantie is beschikbaar. Klik verder om het document te bekijken.
Animatoren gezocht
De jeugddienst zoekt animatoren voor haar vakantiewerkingen (Grabbelpas, Petoeter, Speelplein Z@P of themakampen).

Dienstverlening

Kindergemeenteraad
Sinds 2019 is er een kindergemeenteraad in Zwevegem. De kindergemeenteraad is een permanent inspraakorgaan voor Zwevegemse kinderen uit de lagere school.
Uitleendienst
Klank- en lichtmateriaal, reuzespelen en culinaire benodigdheden
Speelruimte
Speelpleintjes, speel- en sneeuwstraten, Goe Gespeeld,...