Jeugdraad

Wat is de jeugdraad?  

De gemeentelijke jeugdraad geeft advies aan het gemeentebestuur omtrent jeugdzaken en ondersteund het jeugdwerk in Zwevegem. 

Het klein overleg (K.O) komt tweemaandelijks samen. Op onze agenda staat o.a. controle van ingediende subsidieaanvragen, plannen van vorming voor het jeugdwerk, nacht van de jeugdbeweging, ondersteuning van het jeugdwerk, uitleendienst, discussies en adviezen t.a.v. het gemeentebestuur over jeugdthema's.

4 keer per jaar komt de algemene vergadering (A.V.) samen. Hier komen wijzigingen in subsidiereglementen aan bod, kan je vragen stellen en je mening geven omtrent het Zwevegemse jeugdbeleid.

Secretariaat:

Blokkestraat 29 bus 1| 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 80
E-mail: annelies.staelens@zwevegem.be

Vip's van de jeugdraad:

Hermien Boerhave | Stationsstraat 26 | 8550 Zwevegem | 0478 59 29 76 | hermien.boerhave@gmail.com 
Nele Dejaeger | Hoogland 19 | 8550 Zwevegem | 0477 97 85 44 | nele.dejaeger@hotmail.com