Rekeningen

Jaarrekening lokaal bestuur Zwevegem 2022 luik OCMW - uittreksel OR 22 mei 2022 - uittreksel GR 22 mei 2022 - jaarrrekening nieuw

Jaarrekening lokaal bestuur Zwevegem 2021 luik OCMW - uittreksel OR 23 mei 2022 - uittreksel GR 23 mei 2022jaarrekening 

Jaarrekening lokaal bestuur Zwevegem 2022 luik gemeente - uittreksel GR 22 mei 2023 - Jaarrekening nieuw

Jaarrekening lokaal bestuur Zwevegem 2021 luik gemeente - uittreksel GR 23 mei 2022 - jaarrekening

Advies jaarrekening 2022 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur Zwevegem - uittreksel GR 22 mei 2023 nieuw

Advies jaarrekening 2021 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur Zwevegem - uittreksel GR 25 april 2022 

De jaarrekening van het AGB vindt u hier terug 

Archief Rekeningen 

Alle documenten die wettelijk ter beschikking dienen te worden gesteld zijn tevens raadpleegbaar via onderstaande link.

Klik hier