Rekeningen

Advies jaarrekening 2021 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur Zwevegem (GR 25/04/2022 - online 26/04/2022) nieuw

Jaarrekening Lokaal Bestuur Zwevegem 2020 (GR 31052021 - OR 31052021 - online 04062021)

Uittreksel Jaarrekening Lokaal Bestuur Zwevegem 2020 luik Gemeente  'GR31052021 - online 04062021)

Uittreksel Jaarrekening Lokaal Bestuur Zwevegem 2020 luik OCMW (OR31052021 - online 04062021)

De jaarrekening 2020 van het AGB vindt u hier terug 

Archief Rekeningen 

Alle documenten die wettelijk ter beschikking dienen te worden gesteld zijn tevens raadpleegbaar via onderstaande link.

Klik hier