Rekeningen

Jaarrekening Lokaal Bestuur Zwevegem 2020 GR 31052021 - OR 31052021 - online 04062021 nieuw

Uittreksel Jaarrekening Lokaal Bestuur Zwevegem 2020 luik Gemeente  GR31052021 - online 04062021 nieuw

Uittreksel Jaarrekening Lokaal Bestuur Zwevegem 2020 luik OCMW OR31052021 - online 04062021nieuw

De jaarrekening 2020 van het AGB vindt u hier terug 

Archief Rekeningen 

Alle documenten die wettelijk ter beschikking dienen te worden gesteld zijn tevens raadpleegbaar via onderstaande link.

Klik hier