Rekeningen

Jaarrekening lokaal bestuur Zwevegem 2021 luik OCMW - uittreksel OR 23 mei 2022 - uittreksel GR 23 mei 2022jaarrekening - online 28 mei 2022 nieuw
Jaarrekening lokaal bestuur Zwevegem 2021 luik gemeente - uittreksel GR 23 mei 2022 - jaarrekening - online 28 mei 2022 nieuw

Advies jaarrekening 2021 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur Zwevegem (GR 25/04/2022 - online 26/04/2022) nieuw

De jaarrekening van het AGB vindt u hier terug 

Archief Rekeningen 

Alle documenten die wettelijk ter beschikking dienen te worden gesteld zijn tevens raadpleegbaar via onderstaande link.

Klik hier