Meerjarenbeleidsplan

In het meerjarenbeleidsplan geeft het bestuur de beleidskeuzes weer voor de komende jaren. Het is de neerslag van overleg tussen en binnen het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en de gemeentelijke diensten. De beleidsdoelstellingen die er in zijn opgenomen zijn een leidraad om het beleid uit te zetten voor de komende jaren. Het meerjarenbeleidsplan vertelt welke krachtlijnen het gemeentebestuur uittekent voor de komende beleidsperiode. De gemeenteraad en de OCMW-raad stemmen over hun deel van elk beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgelegd, keurt de gemeenteraad het deel van de OCMW-raad goed. Door die goedkeuring wordt het beleidrapport in zijn geheel definitief van kracht.

Publicatiedatum documenten: 29 november 2019

Meerjarenbeleidsplan Lokaal Bestuur 2020-2025

Alle documenten die wettelijk ter beschikking dienen te worden gesteld zijn tevens raadpleegbaar via onderstaande link.

Klik hier