Dorps- en wijkraden

In alle deelgemeenten van Zwevegem is een dorpsraad actief. Dit bewonersplatform wil op een duurzame manier bewoners dichter bij het lokaal beleid brengen door hen een stem te geven. Via de  dorpsraad krijgen inwoners de kans om mee te denken over en mee te werken aan de toekomst van hun dorp.

Data volgende dorps- en wijkraden:
Heestert
donderdag 5/03 om 19u.30 u. | thema:  Wat betekent meerjarenplan voor Heestert

Moen uitgesteld dinsdag 12/03 om 19u | thema: - Evaluatie verkeersveiligheid + eventueel nog te nemen stappen
                                                                           - Bekijken meerjarenplan + thema's bepalen voor de toekomst
Otegem   uitgesteld: donderdag 19/03 om 19 u. | thema: werken riolering
Centrum  uitgesteld woensdag 06/05 om 19.30 u. | thema:
Knokke    onder voorbehoud woensdag 27/05 om 19 u. | thema:
Sint-Denijs donderdag 18/06 om 19.30 u. | thema: 

Wijkraad  Centrum    Wijkraad Kappaert     Wijkraad Knokke

Contact:

Hilde Leman
participatie@zwevegem.be
056 76 55 53 - 0492 13 51 06