Dorps- en wijkraden

In Zwevegem zijn dorps- en wijkraden actief. Dit bewonersplatform wil op een duurzame manier bewoners dichter bij het lokaal beleid brengen door hen een stem te geven. Via de  dorps- of wijkraad krijgen inwoners de kans om mee te denken over en mee te werken aan de toekomst van hun dorp.

Data volgende dorps- en wijkraden:

Dorpsraad Heestert: Donderdag 30 mei 2024 om 19.30 uur - OC Malpertus - thema: geïntegreerde plattelandsontwikkeling

Wil je persoonlijk via e-mail uitgenodigd worden voor jouw dorps- of wijkraad? Stuur een mail naar participatie@zwevegem.be

Contact:

Hilde Leman
participatie@zwevegem.be
056 76 55 53 - 0492 13 51 06