Dorps- en wijkraden

In alle deelgemeenten van Zwevegem is een dorpsraad actief. Dit bewonersplatform wil op een duurzame manier bewoners dichter bij het lokaal beleid brengen door hen een stem te geven. Via de  dorpsraad krijgen inwoners de kans om mee te denken over en mee te werken aan de toekomst van hun dorp.

Data volgende dorps- en wijkraden:
Otegem       donderdag 23/01 om 19 u. | thema: Nieuw kerncomité + De toekomst van ons dorp - brief voorzitter De Waele
Knokke    donderdag 30/01 om 19 u. | thema: Veiligheid en parkeerbeleid in de wijk | Uitnodiging
Kappaert woensdag 4 /02 om 19u. - | thema: Verkeersdrukte | Uitnodiging
Centrum   woensdag 12/02 om 19 u. | thema: 
Sint-Denijs donderdag 20/02 om 19.30 u. | thema:
Heestert donderdag 5/03 om 19u.30 u. | thema:  Wat betekent meerjarenplan voor Heestert
Moen dinsdag 12/03 om 19u | thema: 

Wijkraad  Centrum    Wijkraad Kappaert     Wijkraad Knokke

Contact:

Hilde Leman
Deskundige participatie
participatie@zwevegem.be
056 76 55 53 - 0492 13 51 06