Dorps- en wijkraden

Dorpsraden

In alle deelgemeenten van Zwevegem is een dorpsraad actief. Dit bewonersplatform wil op een duurzame manier bewoners dichter bij het lokaal beleid brengen door hen een stem te geven. Via de  dorpsraad krijgen inwoners de kans om mee te denken over en mee te werken aan de toekomst van hun dorp.

Data volgende dorpsraden:
Moen            woensdag 27/11 om 19 u. - oc Den Tap | thema: verkeers(on)veiligheid - uitnodiging
Heestert      donderdag 28/11 om 19.30 u. - oc Malpertus | thema: project Marialove - uitnodiging
Otegem       januari
Sint-Denijs donderdag 14/11 om 19.30 u. - oc Ter Streye | thema: mobiliteit & verkeer - uitnodiging

 

Wijkraden

In het centrum van Zwevegem starten ook drie wijkraden op. Op volgende data wordt onder meer het kerncomité gekozen:

  • Wijkraad 'Centrum' op woensdag 4 december om 19 u. in het Gemeentepunt - uitnodiging
  • Wijkraad 'Kappaert' op dinsdag 10 december om 19 u. in oc Kappaert - uitnodiging
  • Wijkraad 'Zwevegem-Knokke' op donderdag 21 november om 19 u. in het Parochiaal centrum | thema: de toekomst van de basisschool - uitnodiging

Contact:
Hilde Leman
Deskundige participatie
hilde.leman@zwevegem.be
056 76 55 53
0492 13 51 06