Dorps- en wijkraden

In alle deelgemeenten van Zwevegem is een dorpsraad actief. Dit bewonersplatform wil op een duurzame manier bewoners dichter bij het lokaal beleid brengen door hen een stem te geven. Via de  dorpsraad krijgen inwoners de kans om mee te denken over en mee te werken aan de toekomst van hun dorp.

Data volgende dorps- en wijkraden:

Heestert: donderdag 15 juni om 19.30 u.  in oc Malpertus
Thema:  naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen wordt al eens nagedacht wat de inwoners van Heestert belangrijk kunnen vinden, of welke noden er zijn, die mogelijks in de komende jaren kunnen gerealiseerd worden.

Wil je persoonlijk via e-mail uitgenodigd worden voor jouw dorps- of wijkraad? Stuur een mail naar participatie@zwevegem.be

Wijkraad  Centrum    Wijkraad Kappaert     Wijkraad Knokke

Contact:

Hilde Leman
participatie@zwevegem.be
056 76 55 53 - 0492 13 51 06