Dorps- en wijkraden

In alle deelgemeenten van Zwevegem is een dorpsraad actief. Dit bewonersplatform wil op een duurzame manier bewoners dichter bij het lokaal beleid brengen door hen een stem te geven. Via de  dorpsraad krijgen inwoners de kans om mee te denken over en mee te werken aan de toekomst van hun dorp.

Data volgende dorps- en wijkraden:
Knokke    maandag 05/10 om 19 u. | thema: wijzigingen basisschool, evaluatie zone 30, ongerustheid Pannebakkerstraat, vaart/natuurgebied versus zwaar verkeer, stand van zaken Lettenhofpark, langetermijnvisie uitbreiding bos
Kappaert dinsdag 03/11 om 19 u. | thema: plannen Kappaertsite

 

Wijkraad  Centrum    Wijkraad Kappaert     Wijkraad Knokke

Contact:

Hilde Leman
participatie@zwevegem.be
056 76 55 53 - 0492 13 51 06