Speel- of sneeuwstraat

Wat is een speelstraat?

Een speelstraat is een (stuk) openbare weg die tijdelijk en tijdens bepaalde uren word omgevormd tot een speelruimte voor alle kinderen in de buurt. In een speelstraat is geen doorgaand verkeer toegelaten zodat kinderen er volop kunnen spelen. Enkel de bewoners van de straat of mensen die er een garage hebben mogen er ‘stapvoets’ doorheen rijden. Hinkelen, badmintonnen, rolschaatsen, een praatje slaan met de buren... dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe jij jouw speelstraat kan invullen.

Vul samen met een andere buurtbewoner het aanvraagformulier in via www.zwevegem.be/producten/aanvraag-speel-sneeuwstraat. Als peter of meter van de speelstraat ben je verantwoordelijk voor het plaatsen van het dranghekken en de speelkoffer. Je bent het aanspreekpunt tussen de buurt en de gemeentediensten. Het evenementenloket zorgt voor de administratie en een infobrief voor de buren.

Voorwaarden

  • De snelheid is beperkt tot 50 km / uur
  • De straat heeft een overheersend woonkarakter
  • De straat wordt niet bediend door het openbaar vervoer (De Lijn)
  • Er is geen ander belangrijk doorgaand verkeer in de straat.

De speelstraat kan ingericht worden tijdens de schoolvakanties en tijdens de weekends en dit voor maximum 7 aaneensluitende dagen. De periode kan wel ruimer dan 7 dagen aangevraagd worden zodat een verschuiving mogelijk is afhankelijk van de (weers)omstandigheden.  De uren liggen steeds tussen 9 en 18.30 uur.

Aanvraagformulier speel- en sneeuwstraten

Reglement speel- en sneeuwstraten

Je speel- of sneeuwstraat online aanvragen

Gegevens aanvrager
Mijn straat voldoet aan de volgende voorwaarden
Voorwaarden
Voor welke straat wenst u een aanvraag te doen
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Voeg een plannetje bij waarop je aanduidt van waar tot waar je de straat wenst af te sluiten! Zijn er winkels, handelaars, dokters... in de straat? Zo ja, welke?
Wie zijn de peter(s) en/of meter(s)
Gegevens eerste persoon
Gegevens tweede persoon
Wie wordt best gecontacteerd?
Voor welke periode wenst u een aanvraag te doen?
Je kan de speelstraat maximum 7 aaneensluitende dagen laten doorgaan.
Akkoordverklaring
De aanvrager verklaart dit formulier zo correct mogelijk ingevuld te hebben en kennis te hebben genomen van het 'reglement speelstraten Zwevegem'