Kindergemeenteraad

De kindergemeenteraad is een permanent inspraakorgaan voor kinderen uit de lagere school. De kinderen die zetelen in de kindergemeenteraad krijgen de kans om hun ideeën en wensen mee te delen aan lokaal bestuur. Ze kunnen advies geven aan het bestuur over het te voeren beleid dat gelinkt is aan hun leefwereld.

De kindergemeenteraad komt een vijftal keer samen en daarin bepalen de kinderen zelf de thema’s waarover ze het willen hebben. Dat kan gaan over activiteiten, sport, cultuur, verkeer, milieu, ruimte,…

De kindergemeenteraad zal bestaan uit kinderen van het vijfde en het zesde leerjaar die de kinderbevolking van Zwevegem vertegenwoordigen.  Zij worden verkozen na het voeren van campagne door hun medeleerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar. De verkiezingen zullen per school georganiseerd worden.

Het doel?

 • Kinderen betrekken bij het gemeentelijk beleid.
 • Kinderen de kans geven om hun ideeën en wensen kenbaar te maken.
 • Kinderen leren overleggen en spreken in het openbaar.
 • Kinderen vertrouwd maken met democratie.

Via de kindergemeenteraad gaan we op zoek naar de mening van de lagere schoolkinderen. We gaan hiermee van start omdat in Zwevegem kinderen mogen nadenken en meepraten over alle zaken die kinderen binnen de gemeente aanbelangen. Als kinderen problemen ondervinden of ideeën hebben, dan kunnen ze hun problemen aankaarten of hun ideeën ter sprake brengen op de kindergemeenteraad.

Vraag je je af welke onderwerpen aan bod kunnen komen op de kindergemeenteraad? Deze korte filmpjes geven je een idee:

De fietsstraat
De slak
Botsing speelplaats
Sportwagen
Chichi madam
Rijdende hond
Opwaaiende rok

Hoe stel ik mij kandidaat?

Alle leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar kunnen zich kandidaat kunnen stellen voor de kindergemeenteraad via een online kandidatenformulier. Kinderen met een heleboel ideeën, die zich 100% willen inzetten voor de kinderbevolking van Zwevegem, zijn onze ideale kandidaten. Alle info is ook terug te vinden in onze afsprakennota.

Ik stel me kandidaat!

Voorwaarden

 • Naar school gaan in Zwevegem
 • In het vijfde of zesde leerjaar zitten
 • Aanwezig kunnen zijn op de zittingen van de kindergemeenteraad op 25 november 2022, 13 januari 2023, 10 maart 2023, 5 mei 2023 en 2 juni 2023 van 16 tot 18 uur in de raadzaal van het Gemeentepunt.
 • Zich engageren voor twee jaar (kinderen uit het zesde leerjaar één jaar).

Nog een duwtje in de rug nodig om jou te overtuigen? Bekijk dan zeker deze filmpjes eens!

Bart Opsomer directeur vrije centrumschool
Jens Dendoncker
Wim Opbrouck

Campagne en verkiezingen

De kandidaten mogen twee weken voor de verkiezing campagne voeren op school. Dit kan aan de hand van affiches, flyers, voorstellingsrondes,… (afhankelijk van wat de school toelaat). In de campagne stelt de kandidaat zichzelf voor en de ideeën waarmee ze naar de kindergemeenteraad willen trekken. Op de eerste zitting wordt er na de kennismaking een kinderburgemeester verkozen.

Wat mag niet?
 • Campagne voeren waarin verwezen wordt naar bestaande politieke partijen
 • Campagne voeren met racistische of anti – slogans
 • Gadgets, snoepjes, geschenkjes,… uitdelen
Data van de verkiezingen

De verkiezingen gaan door in de week van 24 oktober 2022. Hoeveel zetels er vrij zijn in jouw school en wanneer de verkiezingen exact zullen plaatsvinden, daar krijgen jullie binnenkort meer info rond.

De kandidaten kindergemeenteraad kan je hier binnenkort terugvinden:

De resultaten kan je hier binnenkort terugvinden: 

Werking kindergemeenteraad

Elke vergadering zullen we stil staan bij één of meerdere thema’s. De thema’s worden gekozen op de eerste zitting in november.

Verslag kindergemeenteraad 19 november 2021
Verslag kindergemeenteraad 14 januari 2022
Verslag kindergemeenteraad 11 maart 2022
Verslag kindergemeenteraad 6 mei 2022