Kindergemeenteraad

De kindergemeenteraad is een permanent inspraakorgaan voor kinderen uit de lagere school. De kinderen die zetelen in de kindergemeenteraad krijgen de kans om hun ideeën en wensen mee te delen aan het lokaal bestuur. Ze kunnen advies geven aan het bestuur over het te voeren beleid dat gelinkt is aan de leefwereld van kinderen in Zwevegem.

De kindergemeenteraad komt een vijftal keer per jaar samen en daarin bepalen de kinderen zelf de thema’s waarover ze het willen hebben. Dat kan gaan over activiteiten, sport, cultuur, verkeer, milieu, ruimte,…

De kindergemeenteraad bestaat uit kinderen van het vijfde en het zesde leerjaar die de kinderbevolking van Zwevegem vertegenwoordigen. Zij worden verkozen na het voeren van campagne door hun medeleerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar. De verkiezingen zullen per school georganiseerd worden.

Het doel?

  • Kinderen betrekken bij het gemeentelijk beleid.
  • Kinderen de kans geven om hun ideeën en wensen kenbaar te maken.
  • Kinderen leren overleggen en spreken in het openbaar.
  • Kinderen vertrouwd maken met democratie.

Via de kindergemeenteraad gaan we op zoek naar de mening van de lagere schoolkinderen. We gaan hiermee van start omdat in Zwevegem kinderen mogen nadenken en meepraten over alle zaken die kinderen binnen de gemeente aanbelangen. 

Als kinderen problemen ondervinden of ideeën hebben, dan kunnen ze hun problemen aankaarten of hun ideeën ter sprake brengen op de kindergemeenteraad. Elke vergadering zullen we stil staan bij één of meerdere thema’s. De thema’s worden gekozen op de eerste zitting in november.