Conformiteitsattest

Ben je verhuurder en wens je een officieel bewijs van de goede kwaliteit van jouw huurwoning?

Het conformiteitsattest is een officiële verklaring dat de woning voldoet aan de opgelegde veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen. Hiermee wordt bevestigd dat de huurwoning niet ongeschikt of onbewoonbaar is. Het attest is niet verplicht en kan enkel aangevraagd worden door de eigenaar-verhuurder.

De verhuurder kan het conformiteitsattest aanvragen bij de gemeente voor:

  • huurwoningen als er een hoofdverblijfplaats gevestigd is
  • voor kamers

Conformiteitsattest van de huurwoning:

http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/huren-en-verhuren/c…

Een inspecteur van woonwijs Harelbeke komt langs voor een woning controle en maakt hiervan een technisch verslag + fotoverslag op.

Indien je 6 kleine gebreken behaalt categorie I dan wordt door de burgemeester een CA attest afgeleverd. Dit attest is dan 10 jaar geldig.

Indien het gebrek vocht vermeldt dan krijg je ene CA attest van 5 jaar. Dit omdat het gebrek vocht erger kan worden indien er niks aan gedaan wordt.

Indien je gebreken hebt van categorie II en III , heeft dit als gevolg dat er geen Ca attest opgemaakt zal worden maar dat er een besluit volgt van onbewoonbaar- / ongeschiktheid maar met een termijn van 3 maand om dit nog aan te pakken alvorens de burgemeester het besluit neemt.

Je krijgt steeds de tijd om de gebreken aan te pakken alvorens we een CA opmaken. indien het voorbeeld vocht is.

Indien je meer uitleg wenst, gelieve een afspraak te maken of ons telefonisch te contacteren.

Afspraak maken voor meer uitleg

Gelieve dit formulier in te vullen en op te sturen naar onderstaand adres.

Aanvraagformulier woning controle CA

Reglement beperkte geldigheid conformiteitsattest