Minaraad

Taak van de raad
De minaraad adviseert gemeente Zwevegem over alles wat met milieu en natuur te maken heeft. De raad doet dit op vraag van gemeente Zwevegem, of op eigen initiatief.

Leden van de raad
In de minaraad vind je verschillende leden: geïnteresseerde Zwevegemnaren, vertegenwoordigers van milieuverenigingen, landbouwverenigingen, mensen uit het onderwijs, uit socio-culturele organisaties, uit beroepsorganisaties en uit vormingsorganisaties. Samen zorgen zij voor een deskundig en onafhankelijk advies.

Open minaraad
4 maal per jaar houden we een open mina-raad, waarbij we een specifiek milieuthema aan bod laten komen. Elke Zwevegemnaar is daarbij welkom. Themavoorbeelden zijn: straling, extensief tuinbeheer, burgemeesterconvenant, herbruikbare luiers ...

Wil je graag het verslag ontvangen? Geef ons een seintje via milieu@zwevegem.be.

Deelnemen?
Stuur een mailtje naar milieu@zwevegem.be. We nodigen je graag uit voor de volgende vergadering.