Minaraad

Taak van de raad
De minaraad adviseert gemeente Zwevegem over alles wat met milieu en natuur te maken heeft. De raad doet dit op vraag van gemeente Zwevegem, of op eigen initiatief.

Deelnemers aan de raad
In de minaraad bestaat uit: geïnteresseerde Zwevegemnaren, vertegenwoordigers van milieuverenigingen, landbouwverenigingen, mensen uit het onderwijs, uit socio-culturele organisaties, uit beroepsorganisaties en uit vormingsorganisaties,...  Samen zorgen zij voor een deskundig en onafhankelijk advies.

Open minaraad
4 maal per jaar houden we een open mina-raad, waarbij we een specifiek milieuthema aan bod laten komen. Elke Zwevegemnaar is daarbij welkom. 

Data 2022:

31 maart, 19 mei, 22 september, 15 december , telkens om 19.30 uur in het Gemeentepunt.  De Minaraad is een open raad maar inschrijven vooraf is verplicht door een mail te sturen naar woonenleefomgeving@zwevegem.be . 

Deelnemen? 
De Minaraad is een open raad maar inschrijven vooraf is verplicht door een mail te sturen naar woonenleefomgeving@zwevegem.be . 

Verslagen:

Verslag Minaraad 25 februari 2021

Verslag Minaraad 27 mei 2021

verslag Minaraad 30 september 2021

verslag Minaraad 13 oktober 2021

verslag Minaraad 9 december 2021

verslag Minaraad 4 april 2022

verslag Minaraad 19 mei 2022