Omgeving - bespreking verkaveling

Wanneer je als eigenaar je perceel wil verdelen met de bedoeling de gesplitste delen afzonderlijk te verkopen met het oog op woningbouw of oprichten van constructies, dan heb je een omgevingsvergunning voor het verkavelen van de gronden nodig.

Wanneer je perceel deel uitmaakt van een goedgekeurde verkaveling en je wenst af te wijken van de voorschriften, moet je een bijstelling van de verkavelingsvergunning aanvragen.

Hiervoor kan je telefonisch een afspraak maken met de omgevingsambtenaar.