Omgevingshandhaving

Als lokaal bestuur willen we onze gemeente leefbaar houden en over die leefbaarheid waken. In eerste instantie door de regels rond stedenbouw en milieu goed op te volgen en na te leven. Daarom stelden we een prioriteitenlijst voor ons handhavingsbeleid op, maar ook overtredingen die niet op de lijst staan, stellen we vast en volgen we op. 

Dat doen we trouwens samen met Intercommunale Leiedal, dat de specifieke expertise en gekwalificeerd personeel in huis heeft. Hun handhavers staan in nauw contact met onze gemeentediensten en de politie.  

Dienst woon- en leefomgeving tot uw dienst

Kortom: heb je als inwoner of als bedrijf bouw- of verbouwingsplannen? Informeer dan even bij de dienst woon- en leefomgeving of je al dan niet een omgevingsvergunning nodig hebt. Goede afspraken maken goede vrienden en daar wordt iedereen beter van.