Afvalophaling in Zwevegem

In de gemeente Zwevegem is de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid (IMOG) verantwoordelijk voor de afvalophaling en -verwerking. IMOG staat in voor de ophaling van restafval, PMD, papier & karton en groenafval. Ook grof huisvuil kan je na aanvraag laten ophalen.

Afvalkalender IMOG

Bekijk de afvalkalender om te weten wanneer IMOG in jouw straat afval ophaalt. Een papieren versie kan je ophalen bij de dienst woon- en leefomgeving in het Gemeentepunt. Of check de gratis app ‘Recycle!’ om online je ophaaldag op te zoeken. De app herinnert jou aan iedere ophaling en toont je ook de openingstijden van de intergemeentelijke recyclageparken. 

Werd je afval niet opgehaald? Controleer of je correct hebt gesorteerd en neem contact op met IMOG op het gratis nummer 0800 99 827 of via info@imog.be.

Tijdelijke wekelijkse ophaling tijdens juni, juli, augustus en september 2024
Om het afvalcijfer te doen dalen en mensen bewust beter te laten sorteren, haalt IMOG in onze gemeente sinds 1 april 2023 tweewekelijks het restafval op. In de zomer van 2024 keert tijdelijk de wekelijkse ophaling terug. Alle ophaaldata vind je op de ophaalkalender. Vertrek je op reis of wil je geurhinder vermijden op warme dagen? Je kan ook terecht met je restafval op de intergemeentelijke recyclageparken. Meer informatie vind je hier. 

Bereid je bezoek aan het recyclagepark voor

De recyclageparken zijn ingedeeld in verschillende zones. Een gratis zone en een betalende zone via de weegbrug. Het is aan te raden om je bezoek voor te bereiden. Sorteer je materiaal en bezoek de zones per afvaltype. Bekijk ook tijdig de openingsuren van het recyclagepark.

  • Groene groep (gratis voor particulieren):
    AEEA (elektrisch materiaal, glazen flessen en bokalen, hard groenafval, KGA, matrassen, metalen, milieustraatje, papier & karton, PMD, recycleerbaar hout, tapijten, vlak glas
  • Oranje groep (€ 0,04 per kg):
    Boomstronken, gips, niet-recycleerbaar hout, recycleerbaar bouw- en sloopafval, zacht groenafval (500 kg per gezin per jaar gratis)
  • Rode groep (€0,20 per kg):
    Asbestcement (200 kg per gezin per jaar gratis), brandbaar grofvuil, niet-recycleerbaar bouw- en sloopafval, recycleerbaar grofvuil, te storten grofvuil