Attest vrijstelling onroerende voorheffing

Als een onroerend goed gedurende een bepaalde periode heeft leeggestaan en geen inkomsten

heeft opgebracht, zegt men dat het onroerend goed "improductief" is geweest. 

De onroerende voorheffing kan proportioneel worden verminderd in verhouding tot

het aantal maanden dat de improductiviteit geduurd heeft.

Bij de gemeente Zwevegem kan je een attest opvragen met vermelding dat het pand wel degelijk leeg staat.

Het attest kan je aanvragen via : woonloket@zwevegem.be  of telefonisch via 056/76 55 80

Meer info hierover kan je vinden op de website van de Vlaamse overheid via volgende link: Proportionele vermindering van de onroerende voorheffing | Vlaanderen.be