Woonkwaliteit - vraag / klacht / ongeschikt / onbewoonbaar

 

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Een woning moet niet alleen van goede kwaliteit zijn, maar ook aangepast aan de bewoners. Dit werd vertaald in de Vlaamse Wooncode. In dit decreet legt de Vlaamse overheid een aantal veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen op. Hierdoor krijgen de Vlaamse gemeenten een aantal instrumenten aangereikt die moeten toelaten om op een preventieve, stimulerende of sanctionerende manier de woonkwaliteit op hun grondgebied te ondersteunen en te bewaken. Leegstand en verkrotting tasten immers de onmiddellijke omgeving aan en nodigen uit tot verder verval.

Wanneer een woning niet aan de minimumvereisten van de Vlaamse Wooncode voldoet, kan een woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden. Als je als huurder twijfelt aan de bewoonbaarheid van de woning of van de kamer die je bewoont, kan je steeds een kwaliteitsonderzoek van de woning aanvragen. Dit kan aangevraagd worden via het volgend aanvraagformulier: aanvraag woningkwaliteitsonderzoek.

Als eigenaar heb je er alle belang bij om zelf actief te waken over de kwaliteit van de woning of van de kamer die je verhuurt. Indien de woning aan de eisen voldoet, kan je een conformiteitsattest bekomen, dat je in staat stelt de woning verder te verhuren. Ook hier kan je een woningcontrole aanvragen via het bovenvermelde formulier.

Om verkrotting en verwaarlozing van woningen te voorkomen, kan een eigenaar steeds beroep doen op een aantal premies om de woning te verbeteren. Indien deze stimulans geen effect heeft, kunnen de Vlaamse overheid en de gemeente overgaan tot een heffing op leegstaande, verwaarloosde, ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen en gebouwen. 

Indien gewenst kan je een afspraak boeken om meer uitleg te bekomen of de aanvraag af te leveren.

Afspraak maken

Indien geen afspraak, druk dit aanvraagdocument af en stuur het ingevuld naar onderstaand adres.

Aanvraag woningcontrole huurder   

Aanvraag woningcontrole eigenaar/verhuurder voor aanvraag CA attest.