Leegstand: bedrijven / gebouwen op een perceel van meer dan 500m²

De inventaris voor leegstaande gebouwen die ingeplant zijn op een perceel van meer dan 500m² is Vlaamse bevoegdheid.

Meer informatie vind je op de website van de Vlaamse overheid en de Vlaamse belastingdienst.