Indienen bezwaar omgevingsvergunning

Het indienen van een bezwaar dient te gebeuren vóór het einde van het openbaar onderzoek. Je richt dit naar het college van burgemeester en schepenen.

Dit kan via aangetekende zending, persoonlijke afgifte (met ontvangstbewijs) in het Gemeentepunt na afspraak of via het omgevingsloket

Maak een afspraak