Aanplakking omgevingsvergunning

Uw gegevens
Voeg hier twee foto's toe: één foto waarbij je toont dat de aanplakking zich bevindt op een vanaf het openbaar domein goed zichtbare plaats en één detailfoto van de datum, die door u werd ingevuld, onderaan de bekendmaking
Maximaal 2 bestanden.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Plaats en adres van aanplakking
Omschrijf kort hoe de aanplakking gebeurde, bv achter het raam links naast de voordeur...