Aanplakking omgevingsvergunning

Uw gegevens
Voeg hier twee foto's toe: één foto waarbij je toont dat de aanplakking zich bevindt op een vanaf het openbaar domein goed zichtbare plaats en één detailfoto van de datum, die door u werd ingevuld, onderaan de bekendmaking
Maximaal 2 bestanden.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Plaats en adres van aanplakking
Omschrijf kort hoe de aanplakking gebeurde, bv achter het raam links naast de voordeur...