Aanvraag omgevingsvergunning

Sinds 1 januari 2018 zijn de bestaande procedures voor stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en milieuvergunningen in alle Vlaamse steden en gemeenten vervangen door één gezamenlijke procedure; de zogenaamde 'omgevingsvergunning'. Dergelijke aanvragen kunnen alleen digitaal ingediend worden.

Als gemeentebestuur willen we ook onze inwoners aanmoedigen hun aanvragen voor handelingen zonder architect digitaal in te dienen via dit omgevingsloket. Dit kan online via het Vlaamse omgevingsloket, maar ook op afspraak. De digitale dossiersamenstelling voor een dossier zonder architect kan je hier nalezen: www.omgevingsloketvlaanderen.be/aanvraag-omgevingsvergunning 

Vraag uw omgevingsvergunning digitaal aan

Kosten

Digitaliseren van een aanvraag kost 100 euro.

 

Om uw aanvraag te kunnen digitaliseren vragen wij onderstaande documenten 1 dag vóór de afspraak door te mailen naar woonenleefomgeving@zwevegem.be met vermelding van uw persoonlijke code:

  • min. 3 kleurenfoto's
  • plannen (inplantingsplan en constructieve tekeningen op schaal - elk op een aparte A4 met vermelding van de afmetingen)
  • beschrijvende nota

Wat moet je meenemen op uw afspraak?

  • identiteitskaart (E-ID) en bijhorende pincode

Afspraak maken