Bespreking complexe stendenbouwkundige handelingen en/of milieugerelateerde handelingen

Voor complexe bouwdossiers is het dan ook aangewezen dat u of uw architect een afspraak maakt met de omgevingsambtenaar van de gemeente om deze dossiers vóór het officieel indienen er van te bespreken en te evalueren.

Hiervoor kan je telefonisch een afspraak maken met de omgevingsambtenaar. Algemene vragen worden uiteraard nog steeds beantwoord aan het loket enkel na afspraak.