Parkeerrichtlijnen Zwevegem

Door het opstellen van parkeerrichtlijnen beoogt de gemeente Zwevegem de leefbaarheid en kwaliteit van de gemeente te bewaren en zelfs te versterken zonder de parkeeroverlast op de omgeving te verhogen. Parkeerrichtlijnen vormen een belangrijk onderdeel van het mobiliteitsbeleid. De richtlijnen zijn dan ook in overeenstemming met het “Parkeer- en circulatieplan van Zwevegem”, maar gaan verder dan het centrum van Zwevegem.

Parkeerrichtlijnen vormen een sturend element in het fiets- en autobezit van bewoners en het fiets- en autogebruik bij bezoekers, werknemers…. Het bepalen van parkeerrichtlijnen moet verzekeren dat het mobiliteitsprofiel van toekomstige ontwikkelingen in overeenstemming is met de gemeentelijke mobiliteitsvisie.

De parkeerrichtlijnen scheppen duidelijkheid in de verwachtingen van de gemeente naar projectontwikkelaars en bieden een houvast bij de beoordeling van de omgevingsvergunningsaanvraag bij nieuwe ontwikkelingen. Anderzijds moet de parkeerrichtlijnen flexibel blijven om te kunnen inspelen op specifieke projecten, locaties en behoeftes.

Het is bijna onmogelijk en onwerkbaar om voor alle mogelijke situaties richtlijnen vast te leggen. Daarom wordt ervoor geopteerd om een beperkt aantal duidelijke richtlijnen op te stellen met de mogelijkheid voor maatwerk in bijzondere situaties.

Onderstaande nota heeft betrekking op parkeerrichtlijnen zowel voor fiets als auto. Daarnaast doet deze nota ook uitspraken over het openbaar parkeeraanbod. Een overzichtelijke samenvatting kan geraadpleegd worden op pagina 27 van het document.

Download de parkeerrichtlijnen