Leegstand

Gebouwen kleiner dan 500m² en woningen (ongeacht hun grootte) die minstens 1 jaar leeg staan, komen op het leegstandsregister terecht. De leegstand van een woning of gebouw wordt objectief vastgesteld door de gemeente. Deze vaststelling wordt geformaliseerd in een administratieve akte.

Alle informatie vind je op https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/opdracht-een-le…  

Volgende gemeentelijke reglementen zijn van toepassing voor de opname van een leegstaand pand in het leegstandregister:

gemeentelijk leegstandsreglement  

De gemeente heft een belasting op leegstaande panden op grond van volgende reglementen:

heffingsreglement op leegstand 

Voor meer info, gelieve telefonisch contact op te nemen via het nummer 056 76 55 67