Leegstand

De gemeente Zwevegem houdt een inventaris bij van leegstaande woningen (ongeacht hun grootte) en gebouwen (als die staan op een perceel van kleiner dan 500m²).

Staat jouw pand al meer dan een jaar leeg? Dan wordt het, door middel van een administratieve akte, opgenomen op de inventaris leegstand. De vaststellingen ter plaatste gebeuren door de administratieve medewerker van de gemeente en deels in samenwerking met de dienst Woonwijs (Harelbeke).
Veel van de eigenaars van geïnventariseerde panden betalen jaarlijks een heffing, maar niet allemaal. Dat komt omdat er een tiental vrijstellingsmogelijkheden (rusthuisverblijf, renovatie…)  bestaan.

Wie toch de heffing verschuldigd is, zal deze jaarlijks moeten betalen. De heffing verhoogt bovendien ieder daaropvolgend jaar. 
Alle panden op de inventaris geven bovendien aanleiding tot het toepassen van het recht van voorkoop.

Zal jouw woning een lange tijd leeg staan? Of heb je een pand gekocht of verkocht dat reeds opgenomen is op de inventaris? Of nam je een leegstaand pand terug in gebruik?  We informeren je graag via het woonloket. 

Volgend gemeentelijke reglement is van toepassing voor de opname van een leegstaand pand in het leegstandregister:

gemeentelijk leegstandsreglement  

De gemeente heft een belasting op sommige leegstaande panden op grond van volgende reglement:

heffingsreglement op leegstand 

Voor meer info, gelieve telefonisch contact op te nemen via het nummer 056 76 55 80 of via mail : woonloket@zwevegem.be 

Indien je hiervoor een afspraak wenst te maken: 

Afspraak maken

De inventaris leegstand kan je opvragen via het principe van openbaarheid van bestuur. Let wel, daar staan alleen adressen vermeld en geen eigenaarsgegevens!