Leegstand

De gemeente Zwevegem zet actief in op het bestrijden van leegstand.

Gebouwen kleiner dan 500m² en woningen (ongeacht hun grootte) die minstens 1 jaar leeg staan, komen op het leegstandsregister terecht. De leegstand van een woning of gebouw wordt objectief vastgesteld door de gemeente. Deze vaststelling wordt geformaliseerd in een administratieve akte.

Volgend gemeentelijke reglement is van toepassing voor de opname van een leegstaand pand in het leegstandregister:

gemeentelijk leegstandsreglement  

De gemeente heft een belasting op sommige leegstaande panden op grond van volgende reglement:

heffingsreglement op leegstand 

Voor meer info, gelieve telefonisch contact op te nemen via het nummer 056 76 55 67

Indien je hiervoor een afspraak wenst te maken: 

Afspraak maken