Leegstand

De gemeentediensten houden een inventaris bij van leegstaande woningen (ongeacht hun grootte) en gebouwen (als die staan op een perceel van kleiner dan 500m²). Staat jouw pand al meer dan een jaar leeg? Dan wordt het, door middel van een administratieve akte, opgenomen op de inventaris leegstand. De vaststellingen ter plaatste gebeuren door de administratieve medewerker van de gemeente en deels in samenwerking met de dienst Woonwijs (Harelbeke).

Veel van de eigenaars van geïnventariseerde panden betalen jaarlijks een heffing, maar niet allemaal. Dat komt omdat er een tiental vrijstellingsmogelijkheden (rusthuisverblijf, renovatie…)  bestaan. Wie toch de heffing verschuldigd is, zal deze jaarlijks moeten betalen. De heffing verhoogt bovendien ieder daaropvolgend jaar. Alle panden op de inventaris geven bovendien aanleiding tot het toepassen van het recht van verkoop.

Vragen voor het woonloket

  • Zal jouw woning een lange tijd leeg staan?
  • Of heb je een pand gekocht of verkocht dat reeds opgenomen is op de inventaris?
  • Of nam je een leegstaand pand terug in gebruik?

Gemeentelijk leegstandsreglement       Heffingsreglement op leegstand

Wens je meer informatie? Maak een afspraak met het woonloket of contacteer hen via woonloket@zwevegem.be of via het nummer 056 76 55 80.