Tweede verblijven

Voorwaarden

Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid die voor de eigenaar of voor de huurder ervan niet tot hoofdverblijfplaats dient, maar die op elk ogenblik door hen voor bewoning kan gebruikt worden. 

Worden niet beschouwd als tweede verblijf:

- lokalen die uitsluitend bestemd zijn voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit

- garages, tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens

Kosten

Het bedrag van de belasting is vastgesteld op 750 euro per jaar.

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het tweede verblijf op 1 januari van het belastingjaar. 

Zijn belastingsplicht geldt ook wanneer het tweede verblijf verhuurd wordt of wanneer het tijdelijk niet gebruikt wordt.