Omgeving - opvragen info betreffende stedenbouwkundige handeling of milieu gerelateerde handelingen

Vooraleer je beslist een perceel grond aan te kopen of naar een architect stapt voor een plan, ga je best bij de dienst woon- en leefomgeving even langs om na te gaan of er op het perceel wel mag gebouwd worden en zo ja, aan welke voorwaarden jouw toekomstige woning moet voldoen. Ook bij de aankoop van een woning is het belangrijk te weten of het huis kan uitgebreid of verbouwd worden. Misschien werd de maximale bouwdiepte volgens de voorschriften al bereikt en is een uitbreiding niet meer mogelijk, of kan de gewenste dakvorm of hoogte niet toegestaan worden.

Elk perceel grond heeft een bepaalde bestemming, vastgelegd in diverse ruimtelijke plannen.

Wil je een nieuwbouw bouwen of je woning verbouwen, een tuinhuis of veranda plaatsen, een zwembad aanleggen, een boom kappen of je terrein ophogen? Kom dan langs op afspraak om de mogelijkheden te vernemen en of je al dan niet een vergunning nodig hebt.

De medewerkers van de gemeente verlenen je graag gratis advies over de bestemming van gronden of de te volgen procedure voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning.

 

Hiervoor kan u telefonisch een afspraak maken op het nummer 056/ 76 57 20.

Of je kan steeds uw vraag via mail sturen naar woonenleefomgeving@zwevegem.be .