Wegenwerken & hinder

Zwevegem investeert voortdurend in duurzame en veilige publieke ruimte. Op deze pagina vind je een overzicht van alle werken in de gemeente. Het gaat om wegen- en nutswerken waarbij omleidingen in voege zijn of werken waarbij slechts bepaalde hinder zich voordoet. 

Als eerste op de hoogte

Onze wegenwerken komen ook regelmatig aan bod in onze wekelijkse nieuwsbrief en op onze Facebookpagina. Volg ons zeker online en wees als eerste op de hoogte.

Wegenwerken

Ommegangstraat Zwevegem

Vernieuwen van de voetpaden + verschillende nutswerken (ondergronds brengen van leidingen, drinkwaternet vernieuwen en fiber) in de Ommegangstraat in Zwevegem. Start voorzien op 22 februari 2024.

Oude Bellegemstraat Zwevegem

Vernieuwen van de rijbaan + nutswerken De Watergroep (waterleiding vernieuwen, voorzien van snelheidsremmende maatregelen en ontharding) in de Oude Bellegemstraat in Zwevegem. Start voorzien in maart 2024. Klik hier om de technische plannen te downloaden.

Duitslandlaan Zwevegem

Vernieuwen van de rijbaan en het voetpad + verschillende nutswerken (nutsleidingen vernieuwen, fiber, ontharden langs binnenplein) in de Duitslandlaan in Zwevegem. Start voorzien op 18 maart 2024.

Engelandlaan Zwevegem

Vernieuwen van de rijbaan + het voetpad (plaatsen OV-palen en ontharding) in de Engelandlaan in Zwevegem. Timing nog niet gekend. 

Gauwelstraat Heestert

Vernieuwen voetpad + nutswerken Fluvius in de Gauwelstraat in Heestert. Start voorzien in april 2024. 

Paul Ferrardstraat Zwevegem

Vernieuwen van de rijbaan en het voetpad + verschillende nutswerken in de Paul Ferrardstraat in Zwevegem. Start voorzien op 14 oktober 2024. 

Nutswerken

Deerlijkstraat Zwevegem

Aannemer TM Syn 2 voert nutswerken uit in de Deerlijkstraat ter hoogte van het kruispunt van de Bekaertstraat tot aan het Guldenspoorpad. De werken vinden plaats van 9 tot en met 18 april 2024. Er is éénrichtingsverkeer en een omleiding voorzien.

Verschil wegen- en nutswerken

Nutswerken zijn werken uitgevoerd door nutsmaatschappijen. Deze bedrijven zorgen ervoor dat je thuis elektriciteit, water, gas, telefonie en/of internet hebt. En ze zorgen voor de openbare verlichting. Ze voeren regelmatig werken uit om hun net te vernieuwen of om nieuwe aansluitingen te voorzien.

Wegenwerken bevatten alle werken die op het openbaar domein worden uitgevoerd of die van openbaar nut zijn. De verantwoordelijke is de wegbeheerder onder wiens bevoegdheid de weg valt (het gewest voor de autosnelwegen en rijkswegen, de provincie voor de provinciewegen en de gemeente voor de gemeentewegen).