Gemeenteraad en OCMW-raad

De gemeente- en OCMW-raad van Zwevegem bestaat uit 27 rechtstreeks verkozen leden. Ook de burgemeester en de schepenen maken deel uit van de raad en nemen deel aan de zittingen. De algemeen directeur verzorgt de notulering. 

Bevoegdheid van de gemeente- en OCMW-raad

In de eerste plaats is de gemeenteraad bevoegd om alles te regelen wat van gemeentelijk belang is. Daarnaast dient de gemeenteraad te beraadslagen over elk onderwerp van algemeen belang dat hem door de overheid wordt opgedragen.

Partijen in de gemeente- en OCMW-raad

Sinds de verkiezingen van 14 oktober 2018 wordt in Zwevegem de coalitie gevormd door: Lijst burgemeester, CD&V en SAMEN!. De oppositie bestaat uit N-VA, Groen en NU.Zwevegem.

De fractievoorzitters zijn: Stefanie Vanden Bossche (Lijst Burgemeester), Brigitte Desmet (CD&V), Wim Monteyne (N-VA), Yves De Bosscher (Groen) en Kevin Vandewalle (Zwevegem Vooruit). 

Voorzitter gemeente- en OCMW-raad