Gemeenteraad en OCMW-raad

De gemeenteraad/OCMW-raad van Zwevegem bestaat uit 27 rechtstreeks verkozen leden. Ook de burgemeester en de schepenen maken deel uit van de gemeenteraad en nemen deel aan de zittingen. De algemeen directeur verzorgt de notulering.

In de eerste plaats is de gemeenteraad bevoegd om alles te regelen wat van gemeentelijk belang is. Daarnaast dient de gemeenteraad te beraadslagen over elk onderwerp van algemeen belang dat hem door de overheid wordt opgedragen.

Sinds de verkiezingen van 14 oktober 2018 wordt in Zwevegem de coalitie gevormd door: Lijst burgemeester, CD&V en SAMEN!. 

De oppositie wordt gevormd door N-VA, Groen en NU.Zwevegem.

Voorzitter gemeente- en OCMW-raad