OCMW-raad

Op deze webpagina vind je de informatie terug die de voorzitter van het vast bureau bekend maakt overeenkomstig artikel 285 van het decreet lokaal bestuur (DLB) en artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018.

Je kan de besluiten inzien of er afschrift van krijgen overeenkomstig de voorschriften van het bestuursdecreet van 7 december 2018 (hoofdstuk 3).  Je richt daartoe een schriftelijke vraag aan de algemeen directeur of maakt gebruik van het webformulier. De aanvraag bevat de naam en het adres van de aanvrager, de informatie die nodig is om het gevraagde bestuursdocument te identificeren en de reden voor inzage of afschrift.

Je kan tegen een genomen besluit klacht indienen bij de Vlaams regering of de provinciegouverneur. We verwijzen hierbij naar klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Publiek opnieuw toegelaten - vooraf inschrijven verplicht

Data 2020 Agenda    Toelichtende nota
26 oktober  Agenda nieuw Toelichtende nota nieuw
23 november Agenda Toelichtende nota
14 december Agenda Toelichtende nota
     
27 januari Agenda        Toelichtende nota
24 februari Agenda Toelichtende nota
23 maart - geannuleerd    
27 april Agenda Toelichtende nota
25 mei Agenda Toelichtende nota
22 juni Agenda Toelichtende nota
13 juli Agenda Toelichtende nota
28 september Agenda  Toelichtende nota 
     

ARCHIEF 2019    
Data 2019

Agenda

Toelichtende nota

2 januari                                Agenda                                
28 januari Agenda Toelichtende nota           
25 februari Agenda Toelichtende nota
25 maart Agenda Toelichtende nota
29 april Agenda Toelichtende nota
27 mei Agenda Toelichtende nota
24 juni Agenda Toelichtende nota
15 juli Agenda Toelichtende nota
23 september Agenda Toelichtende nota
28 oktober Agenda Toelichtende nota
25 november Agenda Toelichtende nota
16 december Agenda Toelichtende nota