Gemeenteraad

Op deze webpagina vind je de informatie terug die de burgemeester bekend maakt overeenkomstig artikel 285 van het decreet lokaal bestuur (DLB) en artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018.

Je kan de besluiten inzien of er afschrift van krijgen overeenkomstig de voorschriften van het bestuursdecreet van 7 december 2018 (hoofdstuk 3).  Je richt daartoe een schriftelijke vraag aan de algemeen directeur of maakt gebruik van het webformulier. De aanvraag bevat de naam en het adres van de aanvrager, de informatie die nodig is om het gevraagde bestuursdocument te identificeren en de reden voor inzage of afschrift.

Je kan tegen een genomen besluit klacht indienen bij de Vlaams regering of de provinciegouverneur. We verwijzen hierbij naar klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Vanaf september 2021 is er opnieuw publiek toegelaten op de OCMW- en Gemeenteraadszitting (dragen van een mondmasker is verplicht).

De zittingen worden vanaf dan enkel via audiostreaming weergegeven.

2021  

Maandag 25 januari 

Agenda - bekendgemaakt op 15/01/2021
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 15/01/2021
Verslag Livestream - bekendgemaakt op 26/01/2021 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 29/01/2021 
Notulen - bekendgemaakt op 25/02/2021 

Maandag 22 februari

Agenda - bekendgemaakt op 12/02/2021 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 12/02/2021 
Verslag Livestream - bekendgemaakt op 08/03/2021 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 26/03/2021
Notulen - bekendgemaakt op 26/03/2021 

Maandag 22 maart  Agenda - bekendgemaakt op 12/03/2021 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 12/03/2021 
Verslag Livestream  - bekendgemaakt op 7/04/2021 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 26/03/2021 
Notulen - bekendgemaakt op 27/04/2021 
Maandag 26 april  Agenda - bekendgemaakt op 16/04/2021 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 16/04/2021 
Verslag Livestream - bekendgemaakt op 27/04/2021 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 30/04/2021 
Notulen - bekendgemaakt op 01/06/2021 
Maandag 31 mei 

Agenda - bekendgemaakt op 21/05/2021 
Agenda aanvullend punt - bekendgemaakt op 27/05/2021 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 21/05/2021 
Toelichtende nota aanvullend punt - bekendgemaakt op 27/05/2021 
Verslag Livestream - bekendgemaakt op 02/06/2021 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 04/06/2021 
Notulen - bekendgemaakt op 30/06/2021 

Maandag 28 juni  Agenda - bekendgemaakt op 18/06/2021 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 18/06/2021
Verslag livestream - bekendgemaakt op 29/06/2021
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 05/07/2021  
Notulen - bekendgemaakt op 20/07/2021 
Maandag 19 juli  Agenda - bekendgemaakt op 09/07/2021 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 09/07/2021 
Verslag livestream - bekendgemaakt op 23/07/2021 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 23/07/2021 
Notulen - bekendgemaakt op 28/09/202
Maandag 27 september  Agenda - bekendgemaakt op 17/09/2021 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op  17/09/2021 
Verslag livestream -  bekendgemaakt op 28/09/2021
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 30/09/2021
Notulen - bekendgemaakt op 29/10/2021 
Maandag 25 oktober  Agenda - bekendgemaakt op 15/10/2021 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op15/10/2021 
Verslag livestream - bekendgemaakt op 26/10/2021 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 29/10/2021 
Notulen - bekendgemaakt op 23/11/2021 nieuw
Maandag 22 november 

Agenda - bekendgemaakt op 10/11/2021 
Aanvullende agenda - bekengemaakt op 19/11/2021 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 10/11/2021 
Verslag livestream - bekendgemaakt op 23/11/2021 nieuw 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 25/11/2021 nieuw 
Notulen - bekendgemaakt op 

Maandag 20 december  Agenda - bekendgemaakt op
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 
Livestream actief vanaf - bekendgemaakt op 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 
Notulen - bekendgemaakt op 

 


 

Archief Gemeenteraad Agenda en Toelichtende Nota 2020-2019-2018