Gemeenteraad

Op deze webpagina vind je de informatie terug die de burgemeester bekend maakt overeenkomstig artikel 285 van het decreet lokaal bestuur (DLB) en artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018.

Je kan de besluiten inzien of er afschrift van krijgen overeenkomstig de voorschriften van het bestuursdecreet van 7 december 2018 (hoofdstuk 3).  Je richt daartoe een schriftelijke vraag aan de algemeen directeur of maakt gebruik van het webformulier. De aanvraag bevat de naam en het adres van de aanvrager, de informatie die nodig is om het gevraagde bestuursdocument te identificeren en de reden voor inzage of afschrift.

Je kan tegen een genomen besluit klacht indienen bij de Vlaams regering of de provinciegouverneur. We verwijzen hierbij naar klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

De zittingen gaan op volgende data door: kalender 2023 / kalender 2024.

2023

Maandag 18 december Agenda - bekendgemaakt op  8 december 2023 nieuw 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op  8 december 2023 nieuw 
Livestream - beschikbaar vanaf
Besluitenlijst - bekendgemaakt op
Notulen - bekendgemaakt op 
Maandag 27 november

Agenda - bekendgemaakt op 17 november 2023 
Aanvullende agenda - bekendgemaakt op 23 november 2023 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 17 november 2023 
Aanvullende toelichtende nota - bekendgemaakt op 23 oktober 2023 
Livestream - bekendgemaakt op vanaf 27 november 2023  
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 1 december 2023 
Notulen - bekendgemaakt op 

 


Archief Gemeenteraad 

Archief audioverslagen 2019 - 2020