Gemeenteraad

Op deze webpagina vind je de informatie terug die de burgemeester bekend maakt overeenkomstig artikel 285 van het decreet lokaal bestuur (DLB) en artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018.

Je kan de besluiten inzien of er afschrift van krijgen overeenkomstig de voorschriften van het bestuursdecreet van 7 december 2018 (hoofdstuk 3).  Je richt daartoe een schriftelijke vraag aan de algemeen directeur of maakt gebruik van het webformulier. De aanvraag bevat de naam en het adres van de aanvrager, de informatie die nodig is om het gevraagde bestuursdocument te identificeren en de reden voor inzage of afschrift.

Je kan tegen een genomen besluit klacht indienen bij de Vlaams regering of de provinciegouverneur. We verwijzen hierbij naar klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

De zittingen gaan op volgende data door: kalender 2023.

2023

Maandag 18 december Agenda - bekengemaakt op  
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 
Livestream - bekendgemaakt op
Besluitenlijst - bekendgemaakt op
Notulen - bekendgemaakt op 
Maandag 27 november Agenda - bekengemaakt op 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 
Livestream - bekendgemaakt op
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 
Notulen - bekendgemaakt op 
Maandag 23 oktober Agenda - bekengemaakt op 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op
Livestream - bekendgemaakt op
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 
Notulen - bekendgemaakt op
Maandag 25 september Agenda - bekengemaakt op op 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 
Livestream - bekendgemaakt op 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 
Notulen - bekendgemaakt op 
Maandag 17 juli Agenda - bekengemaakt op 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 
Livestream - bekendgemaakt op
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 
Notulen - bekendgemaakt op
Maandag 26 juni Agenda - bekengemaakt op 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 
Livestream - bekendgemaakt op 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 
Notulen - bekendgemaakt op
Maandag 22 mei

Agenda - bekengemaakt op  
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 
Livestream - bekendgemaakt op 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 
Notulen - bekendgemaakt op 

Maandag 24 april

Agenda - bekengemaakt op 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 
Livestream - bekendgemaakt op 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 
Notulen - bekendgemaakt op 

Maandag 27 maart

Agenda - bekendgemaakt op 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 
Livestream - bekendgemaakt op
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 
Notulen - bekendgemaakt op 

Maandag 27 februari

Agenda - bekendgemaakt op 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 
Livestream - bekendgemaakt op 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op
Notulen - bekendgemaakt op 

Maandag 23 januari

Agenda - bekendgemaakt op 13 januari 2023 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 13 januari 2023 
Livestream - bekendgemaakt op 24 januari 2023 nieuw
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 26 januari 2023 nieuw
Notulen - bekendgemaakt op 

 

 

2022  

Maandag 19 december Agenda - bekengemaakt op  9 december 2022
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 9 december 2022 
Livestream - bekendgemaakt op 20 december 2022
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 22 december 2022
Notulen - bekendgemaakt op 26 januari 2023 nieuw
Maandag 28 november Agenda - bekengemaakt op 18 november 2022
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 18 november 2022
Livestream - bekendgemaakt op 29 november 2022 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 2 december 2022 
Notulen - bekendgemaakt op 22 december 2022
Maandag 24 oktober Agenda - bekengemaakt op 14 oktober 2022 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 14 oktober 2022 
Livestream - bekendgemaakt op 25 oktober 2022 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 27 oktober 2022 
Notulen - bekendgemaakt op 2 december 2022 
Maandag 26 september Agenda - bekengemaakt op op 16 september 2022 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 16 september 2022 
Livestream - bekendgemaakt op 27 september 2022
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 27 september 2022 
Notulen - bekendgemaakt op 25 oktober 2022 
Maandag 18 juli Agenda - bekengemaakt op 8 juli 2022 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 8 juli 2022 
Livestream - bekendgemaakt op 19 juli 2022 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 19 juli 2022 
Notulen - bekendgemaakt op 27 september 2022 
Maandag 27 juni

Agenda - bekengemaakt op 17 juni 2022 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 17 juni 2022 
Livestream - bekendgemaakt op 28 juni 2022 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 28 juni 2022
Notulen - bekendgemaakt op 19 juli 2022 - update randmelding op 23 januari 2023 nieuw

Maandag 23 mei

Agenda - bekengemaakt op 13 mei 2022 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 13 mei 2022 
Aanvullende agenda - bekendgemaakt op 19 mei 2022 
Aanvullende toelichtende nota - bekendgemaakt op 19 mei 2022 
Livestream - bekendgemaakt op 24 mei 2022  
Besluitenlijst - bekendgemaakt op  24 mei 2022  
Notulen - bekendgemaakt op 28 juni 2022 

Maandag 25 april

Agenda - bekengemaakt op 15 april 2022
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 15 april 2022
Livestream - bekendgemaakt op 26 april 2022 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 26 april 2022 
Notulen - bekendgemaakt op 23 mei 2022 

Maandag 28 maart

Agenda - bekendgemaakt op 18 maart 2022 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 18 maart 2022 
Aanvullende agenda - bekengemaakt op 25 maart 2022 
Aanvullende toelichtende nota - bekengemaakt op 25 maart 2022 
Livestream - bekendgemaakt op 29 maart 2022 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 4 april 2022 
Notulen - bekendgemaakt op 26 april 2022 

Maandag 28 februari

Agenda - bekendgemaakt op 18 februari 2022
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 18 februari 2022
Livestream - bekendgemaakt op 1 maart 2022
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 7 maart 2022 
Notulen - bekendgemaakt op 29 maart 2022 

Maandag 24 januari

Agenda - bekendgemaakt op 14 januari 2022 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 14 januari 2022 
Aanvullende agenda - bekendgemaakt op 21 januari 2022 
Aanvullende toelichtende nota - bekendgemaakt op 21 januari 2022 
Livestream - bekendgemaakt op 25 januari 2022 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 27 januari 2022 
Notulen - bekendgemaakt op 1 maart 2022

 


Archief Gemeenteraad 

Archief audioverslagen Gemeenteraad 2019 - 2020