Gemeenteraad

Op deze webpagina vind je de informatie terug die de burgemeester bekend maakt overeenkomstig artikel 285 van het decreet lokaal bestuur (DLB) en artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018.

Je kan de besluiten inzien of er afschrift van krijgen overeenkomstig de voorschriften van het bestuursdecreet van 7 december 2018 (hoofdstuk 3).  Je richt daartoe een schriftelijke vraag aan de algemeen directeur of maakt gebruik van het webformulier. De aanvraag bevat de naam en het adres van de aanvrager, de informatie die nodig is om het gevraagde bestuursdocument te identificeren en de reden voor inzage of afschrift.

Je kan tegen een genomen besluit klacht indienen bij de Vlaams regering of de provinciegouverneur. We verwijzen hierbij naar klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

De zittingen gaan op volgende data door: kalender 2022.

2022  

Maandag 19 december Agenda - bekengemaakt op 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 
Livestream - actief vanaf 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 
Notulen - bekendgemaakt op 
Maandag 28 november Agenda - bekengemaakt op 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 
Livestream - actief vanaf 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 
Notulen - bekendgemaakt op 
Maandag 24 oktober Agenda - bekengemaakt op 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 
Livestream - actief vanaf  
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 
Notulen - bekendgemaakt op 
Maandag 26 september Agenda - bekengemaakt op op 16 september 2022 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 16 september 2022 
Livestream - bekendgemaakt op 27 september 2022 nieuw
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 27 september 2022 nieuw
Notulen - bekendgemaakt op 
Maandag 18 juli Agenda - bekengemaakt op 8 juli 2022 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 8 juli 2022 
Livestream - bekendgemaakt op 19 juli 2022 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 19 juli 2022 
Notulen - bekendgemaakt op 27 september 2022 nieuw
Maandag 27 juni Agenda - bekengemaakt op 17 juni 2022 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 17 juni 2022 
Livestream - bekendgemaakt op 28 juni 2022 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 28 juni 2022 
Notulen - bekendgemaakt op 19 juli 2022 nieuw
Maandag 23 mei

Agenda - bekengemaakt op 13 mei 2022 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 13 mei 2022 
Aanvullende agenda - bekendgemaakt op 19 mei 2022 
Aanvullende toelichtende nota - bekendgemaakt op 19 mei 2022 
Livestream - bekendgemaakt op 24 mei 2022  
Besluitenlijst - bekendgemaakt op  24 mei 2022  
Notulen - bekendgemaakt op 28 juni 2022 

Maandag 25 april

Agenda - bekengemaakt op 15 april 2022
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 15 april 2022
Livestream - bekendgemaakt op 26 april 2022 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 26 april 2022 
Notulen - bekendgemaakt op 23 mei 2022 

Maandag 28 maart

Agenda - bekendgemaakt op 18 maart 2022 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 18 maart 2022 
Aanvullende agenda - bekengemaakt op 25 maart 2022 
Aanvullende toelichtende nota - bekengemaakt op 25 maart 2022 
Livestream - bekendgemaakt op 29 maart 2022 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 4 april 2022 
Notulen - bekendgemaakt op 26 april 2022 

Maandag 28 februari

Agenda - bekendgemaakt op 18 februari 2022
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 18 februari 2022
Livestream - bekendgemaakt op 1 maart 2022
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 7 maart 2022 
Notulen - bekendgemaakt op 29 maart 2022 

Maandag 24 januari

Agenda - bekendgemaakt op 14 januari 2022 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 14 januari 2022 
Aanvullende agenda - bekendgemaakt op 21 januari 2022 
Aanvullende toelichtende nota - bekendgemaakt op 21 januari 2022 
Livestream - bekendgemaakt op 25 januari 2022 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 27 januari 2022 
Notulen - bekendgemaakt op 1 maart 2022

 

2021  

Maandag 25 januari 

Agenda - bekendgemaakt op 15/01/2021
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 15/01/2021
Verslag Livestream - bekendgemaakt op 26/01/2021 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 29/01/2021 
Notulen - bekendgemaakt op 25/02/2021 

Maandag 22 februari

Agenda - bekendgemaakt op 12/02/2021 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 12/02/2021 
Verslag Livestream - bekendgemaakt op 08/03/2021 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 26/03/2021
Notulen - bekendgemaakt op 26/03/2021 

Maandag 22 maart  Agenda - bekendgemaakt op 12/03/2021 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 12/03/2021 
Verslag Livestream  - bekendgemaakt op 7/04/2021 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 26/03/2021 
Notulen - bekendgemaakt op 27/04/2021 
Maandag 26 april  Agenda - bekendgemaakt op 16/04/2021 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 16/04/2021 
Verslag Livestream - bekendgemaakt op 27/04/2021 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 30/04/2021 
Notulen - bekendgemaakt op 01/06/2021 
Maandag 31 mei 

Agenda - bekendgemaakt op 21/05/2021 
Agenda aanvullend punt - bekendgemaakt op 27/05/2021 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 21/05/2021 
Toelichtende nota aanvullend punt - bekendgemaakt op 27/05/2021 
Verslag Livestream - bekendgemaakt op 02/06/2021 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 04/06/2021 
Notulen - bekendgemaakt op 30/06/2021 

Maandag 28 juni  Agenda - bekendgemaakt op 18/06/2021 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 18/06/2021
Verslag livestream - bekendgemaakt op 29/06/2021
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 05/07/2021  
Notulen - bekendgemaakt op 20/07/2021 
Maandag 19 juli  Agenda - bekendgemaakt op 09/07/2021 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 09/07/2021 
Verslag livestream - bekendgemaakt op 23/07/2021 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 23/07/2021 
Notulen - bekendgemaakt op 28/09/202
Maandag 27 september  Agenda - bekendgemaakt op 17/09/2021 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op  17/09/2021 
Verslag livestream -  bekendgemaakt op 28/09/2021
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 30/09/2021
Notulen - bekendgemaakt op 29/10/2021 
Maandag 25 oktober  Agenda - bekendgemaakt op 15/10/2021 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op15/10/2021 
Verslag livestream - bekendgemaakt op 26/10/2021 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 29/10/2021 
Notulen - bekendgemaakt op 23/11/2021 
Maandag 22 november 

Agenda - bekendgemaakt op 10/11/2021 
Aanvullende agenda - bekengemaakt op 19/11/2021 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 10/11/2021 
Verslag livestream - bekendgemaakt op 23/11/2021 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 25/11/2021  
Notulen - bekendgemaakt op 21/12/2021 

Maandag 20 december  Agenda - bekendgemaakt op 10/12/2021 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 10/12/2021 
Verslag livestream - bekendgemaakt op 21/12/2021 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op op 23/12/2021 
Notulen - bekendgemaakt op 25/01/2022 nieuw

 


 

Archief Gemeenteraad Agenda en Toelichtende Nota 2020-2019-2018