Gemeenteraad

Op deze webpagina vind je de informatie terug die de burgemeester bekend maakt overeenkomstig artikel 285 van het decreet lokaal bestuur (DLB) en artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018.

Je kan de besluiten inzien of er afschrift van krijgen overeenkomstig de voorschriften van het bestuursdecreet van 7 december 2018 (hoofdstuk 3).  Je richt daartoe een schriftelijke vraag aan de algemeen directeur of maakt gebruik van het webformulier. De aanvraag bevat de naam en het adres van de aanvrager, de informatie die nodig is om het gevraagde bestuursdocument te identificeren en de reden voor inzage of afschrift.

Je kan tegen een genomen besluit klacht indienen bij de Vlaams regering of de provinciegouverneur. We verwijzen hierbij naar klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

De zittingen gaan op volgende data door:  kalender 2024.


2024

Maandag 2 december Agenda - bekendgemaakt op
Toelichtende nota - bekendgemaakt op
Livestream - beschikbaar vanaf
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 
Notulen - bekendgemaakt op
Maandag 25 november Agenda - bekendgemaakt op
Toelichtende nota - bekendgemaakt op
Livestream - beschikbaar vanaf
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 
Notulen - bekendgemaakt op
Maandag 28 oktober  Agenda - bekendgemaakt op
Toelichtende nota - bekendgemaakt op
Livestream - beschikbaar vanaf
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 
Notulen - bekendgemaakt op 
Maandag 23 september  Agenda - bekendgemaakt op
Toelichtende nota - bekendgemaakt op
Livestream - beschikbaar vanaf
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 
Notulen - bekendgemaakt op 
Maandag 15 juli  Agenda - bekendgemaakt op
Toelichtende nota - bekendgemaakt op
Livestream - beschikbaar vanaf
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 
Notulen - bekendgemaakt op 
Maandag 24 juni  Agenda - bekendgemaakt op
Toelichtende nota - bekendgemaakt op
Livestream - beschikbaar vanaf
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 
Notulen - bekendgemaakt op 
Maandag 27 mei  Agenda - bekendgemaakt op 17 mei 2024 nieuw
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 17 mei 2024 nieuw
Livestream - beschikbaar vanaf 27 mei 2024 nieuw
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 
Notulen - bekendgemaakt op 
Maandag 22 april  Agenda - bekendgemaakt op 12 april 2024 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 12 april 2024 
Livestream - bekendgemaakt op 22 april om 19 uur 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 23 april 2024 
Notulen - bekendgemaakt op 
Maandag 25 maart Agenda - bekendgemaakt op 15 maart 2024 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 15 maart 2024 
Livestream - bekendgemaakt op 25 maart 2024 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 26 maart 2024 
Notulen - bekendgemaakt op 23 april 2024 
Maandag 26 februari  Agenda - bekendgemaakt op 16 februari 2024 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op 16 februari 2024 
Livestream - bekendgemaakt op 29 februari 2024  
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 27 februari 2024  
Notulen - bekendgemaakt op 26 maart 2024 
Maandag 22 januari  Agenda - bekendgemaakt op 12 januari 2024 
Toelichtende nota - bekendgemaakt op op 12 januari 2024 
Livestream - bekendgemaakt op 22 januari 2024 
Besluitenlijst - bekendgemaakt op 23 januari 2024 
Notulen - bekendgemaakt op 27 februari 2024  

 


Archief Gemeenteraad 

Archief audioverslagen 2019 - 2020