Aanvraag officiële plechtigheden

Indien je volgens het reglement recht hebt op een toelage voor het organiseren van een officiële plechtigheid kan je deze via onderstaand formulier aanvragen. Je aanvraag komt rechtstreeks bij de dienst officiële plechtigheden terecht en wordt zo snel mogelijk verwerkt.

Voor welke officiële plechtigheden kan je een toelage aanvragen? 

  • Jubilerende verenigingen: de vereniging die haar bestaan viert per veelvoud van 25 jaar, gerekend vanaf de officiële oprichtingsdatum.
  • Jaarvieringen: groepen die samen hun 50ste, 60ste of 70ste verjaardag vieren en daarna om de 5 jaar, en personen die hun 100ste verjaardag vieren en daarna om het jaar.
  • Verdienstelijke verenigingen en personen: verenigingen of personen die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd op Vlaams, nationaal of internationaal niveau. 
  • Kloosterzusters en bedienaars van erediensten: huldiging en/of pensionering.
  • Lokale economie: de opening van een nieuwe zelfstandige zaak op grondgebied Zwevegem en deelgemeenten.
  • Bijzondere bepaling: voor alle andere gelegenheden waarvoor men de aanwezigheid of medewerking van het lokaal bestuur wenst aan te vragen, dient men zich te wenden tot de dienst officiële plechtigheden.

Extra: Huwelijksjubilea vallen ook onder de officiële plechtigheden maar voor deze gelegenheden dient geen aanvraag te gebeuren. De jubilarissen ontvangen persoonlijk een brief van het lokaal bestuur.

Download het reglement

Gegevens aanvrager
Later in het formulier moet je ook een rekeningnummer ingeven. Het is aangeraden om hier de naam van de rekeningbeheerder in te vullen. 
Later in het formulier moet je ook een rekeningnummer ingeven. Het is aangeraden om hier de naam van de rekeningbeheerder in te vullen. 
Vul het adres in dat gelinkt is aan bovenstaand rekeningnummer.
Gegevens officiële plechtigheid
Type officiële plechtigheid
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: jpg, png, tif, pict, psd, txt, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
Overige
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.