LEIF kaart

Dit plastic kaartje (ter grootte van een bankkaart) vermeldt over welke wilsverklaringen men beschikt. De LEIF - kaart vervangt de (papieren) vorm van wilsverklaringen niet, integendeel: ze refereert er net naar. Ze biedt een bijkomende garantie dat artsen en hulpverleners sneller op de hoogte kunnen gebracht worden van iemands wettelijke wilsverklaringen en dat er rekening mee kan gehouden worden.

Men dient dus eerst zijn wilsverklaringen te registreren via de dienst eerstelijnszorg. Dit geldt zowel voor de wilsverklaring inzake euthanasie als deze betreffende uitvaart en donatie menselijk lichaamsmateriaal.

Daarna kan men de LEIF - kaart (met vermelding van de geregistreerde wilsverklaringen) aanvragen bij de dienst eerstelijnszorg of via de LEIF website.

Meer informatie?

  Domnique Moreels

  dominique.moreels@zwevegem.be