Wilsverklaring inzake de wijze van teraardebestelling

Je kan zelf bepalen wat er met jouw lichaam gebeurt na jouw overlijden. Deze keuze wordt persoonlijk vastgelegd bij de dienst eerstelijnszorg. Bij elk overlijden gaat men na of er een registratie bestaat van de laatste wilsverklaring. Indien dit het geval is, gaat men na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Je kan kiezen tussen volgende mogelijkheden:

 • begraving van het stoffelijk overschot
 • crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in zee
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
 • crematie gevolgd door begrafenis van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
 • crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats

Je kan ook de keuze van de rituele uitvaart vastleggen:

 • een uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke godsdienst
 • een uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse godsdienst
 • een uitvaartplechtigheid volgens de Anglicaanse godsdienst
 • een uitvaartplechtigheid volgens de Orthodoxe godsdienst
 • een uitvaartplechtigheid volgens de Joodse godsdienst
 • een uitvaartplechtigheid volgens de Islamitische godsdienst
 • een uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige levensovertuiging
 • een uitvaartplechtigheid volgens de Neutraal Filosofische levensovertuiging

Meer informatie?
   Dominique Moreels
   dominique.moreels@zwevegem.be

Wat moet je meenemen?

Je kan telefonisch of via mail een afspraak aanvragen. Vul het formulier hieronder in ter voorbereiding van de afspraak. 

Het aanvraagformulier inzake de wijze van teraardebestelling